Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL quyết định ban hành luật thi đấu

0

Oceanlaw cập nhật tin tức mới nhất về điểm mới của 07 Luật vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, khóa XIV;

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL quyết định ban hành luật thi đấu:

bộ trưởng bộ vh-ttdl quyết định ban hành luật thi đấu

1. Bổ sung hành vi bị cấm trong thể dục, thể thao

Đây là một trong những điểm mới nhất của Luật Thể dục, thể thao sửa đổi 2018.

Theo đó, bổ sung hành vi “Tổ chức đặt cược thể thao trái phép, đặt cược thể thao trái phép” vào danh sách những hành vi bị cấm trong hoạt động thể dục thể thao.

Ngoài ra, Luật sửa đổi cũng bổ sung quy định về thẩm quyền ban hành luật thi đấu của môn thể thao như sau:

– Chủ tịch liên đoàn thể thao quốc gia quyết định ban hành luật thi đấu của môn thể thao hoặc quyết định áp dụng luật thi đấu của môn thể thao do liên đoàn thể thao quốc tế ban hành.

– Trường hợp chưa thành lập liên đoàn thể thao quốc gia, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL quyết định ban hành luật thi đấu của môn thể thao hoặc quyết định áp dụng luật thi đấu của môn thể thao do liên đoàn thể thao quốc tế ban hành.

Luật Thể dục, thể thao sửa đổi năm 2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

2. Quy định về hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia lần đầu được luật định

Luật đo đạc và bản đồ 2018 (có hiệu lực pháp luật từ ngày 01/01/2019) đã được xây dựng với nhiều điểm mới, mang tính đột phá về chính sách trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

Trong đó, việc xây dựng và phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia lần đầu tiên được luật định.

Cụ thể, nội dung xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia bao gồm:

 • Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch triển khai thực hiện hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia;
 • Xây dựng cơ chế, chính sách, nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch triển khai thực hiện hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia;
 • Lựa chọn và phát triển công nghệ, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia;
 • Xây dựng, tích hợp dữ liệu không gian địa lý;
 • Xây dựng, vận hành Cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam và các ứng dụng, dịch vụ dữ liệu không gian địa lý.

3. Một số nội dung sửa đổi của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch

Các luật liên quan được sửa đổi bao gồm: Luật An toàn thực phẩm; Luật Công chứng; Luật Dược; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Điện lực; Luật Hóa chất; Luật Khoa học và công nghệ; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật Trẻ em.

Theo đó, một số điểm mới của Luật An toàn thực phẩm như:

 • Xây dựng chiến lược quốc gia về an toàn thực phẩm;
 • Ban hành chính sách phát triển chợ, siêu thị;
 • Trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quy định điều kiện kinh doanh thực phẩm tại các chợ, siêu thị….
 • Luật Công chứng được sửa đổi, bổ sung một số điều như: Không còn quy định về việc yêu cầu văn phòng công chứng phải xin UBND tỉnh xem xét quyết định cho phép đổi trụ sở sang tỉnh/thành phố khác nơi đăng ký ban đầu.
 • Luật đầu tư công được sửa đổi, bổ sung một số điều như: bổ sung việc “Đầu tư lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch” vào Lĩnh vực đầu tư công.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật liên quan đến quy hoạch có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 01/01/2019.

Oceanlaw luôn cập nhật những thông tin pháp luật sửa đổi bổ sung mới nhất để đưa đến bạn đọc:

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449