Dịch vụ tư vấn thành lập công ty liên doanh

0

Thành lập công ty liên doanh là việc hai hoặc nhiều bên, trong đó có ít nhất một bên là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, cùng góp vốn thành lập một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam.

dịch vụ thành lập công ty liên doanh trọn gói

Điều kiện thành lập công ty liên doanh

Để thành lập công ty liên doanh, các nhà đầu tư cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật nước mà nhà đầu tư là tổ chức thành lập.
 • Không thuộc đối tượng bị cấm đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Không thuộc đối tượng bị hạn chế đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hồ sơ thành lập công ty liên doanh

Hồ sơ thành lập công ty liên doanh bao gồm những tài liệu sau:

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo mẫu thống nhất do cơ quan có thẩm quyền quy định.
 • Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư.
 • Dự thảo điều lệ công ty.
 • Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Thủ tục thành lập công ty liên doanh

Trình tự thủ tục thành lập công ty liên doanh với nước ngoài được thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Bước 2: Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Bước 3: Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết hồ sơ thành lập công ty liên doanh

Thời hạn giải quyết hồ sơ thành lập công ty liên doanh là 07 ngày làm việc kể từ ngày Cơ quan đăng ký đầu tư nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Đăng ký doanh nghiệp

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách cổ đông sáng lập hoặc danh sách thành viên sáng lập;
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp được thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Kết luận

Dịch vụ tư vấn thủ tục thành lập công ty liên doanh bao gồm hai bước chính là cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp. Thời gian giải quyết hồ sơ thành lập công ty liên doanh là 10 ngày làm việc.

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449