Browsing: Doanh nghiệp

Doanh nghiệp Một số trường hợp quy định trong hoạt động xây dựng
0

Hợp đồng trong hoạt động xây dựng được xác lập cho các công việc lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế công trình, giám sát, thi công xây dựng công trình, quản lý dự án xây dựng công trình và các công việc khác trong hoạt động xây dựng.

Doanh nghiệp quy định hợp đồng vay tài sản
0

Quy định hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận đồng bộ giữa các bên, trong đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; Trong đó khi đến hạn trả, bên vay hoàn toàn phải trả cho bên Vay tài sản cùng loại theo số lượng, chất lượng. Trả lãi nếu hai bên có thỏa thuận khác.