Phạt 150 triệu đồng khi cung cấp thiếu thông tin chứng khoán

0

Khi công ty chứng khoán cung cấp thiếu thông tin cho khách hàng và nhà đầu tư, tư vấn không chính xác, không đầy đủ, không có căn cứ và cố tình che giấu về giá chứng khoán, ảnh hưởng đến giá , loại chứng khoán, gây nhầm lẫn cho khách hàng thì sẽ bị phạt 150 triệu đồng….; Theo thông tư nội dung quy định tại Thông tư số 217/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng.

Bên cạnh đó, tổ chức có hành vi lập, xác nhận hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán, đăng ký giao dịch chứng khoán có thông tin cố ý làm sai sự thật, che giấu sự thật, sai lệch nghiêm trọng hoặc hành vi lập, xác nhận hồ sơ giả mạo để niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán trong trường hợp Sở Giao dịch chứng khoán đã chấp thuận niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán cho tổ chức vi phạm sẽ bị đình chỉ hoạt động niêm yết chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán trong thời hạn từ 01 – 03 tháng.

Trường hợp khi chào bán đăng ký chứng khoán ra công chúng thực hiện chào bán chứng khoán của ủy ban nhà nước thì cần xem xét và cấp giấy chứng nhận chứng khoán ra công chứng.Mức phạt tiền bằng 01 – 05 lần khoản thu trái pháp luật từ việc thực hiện hành vi vi phạm.

Trường hợp đã áp dụng mức phạt tối đa bằng 05 lần khoản thu trái pháp luật nhưng vẫn thấp hơn mức phạt tiền tối đa 400 triệu đồng theo quy định tại điểm c Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP thì mức tiền phạt được áp dụng là 400 triệu đồng.

Như vậy khi cung cấp thiếu thông tin chứng khoán cho nhà đầu tư thì người cung cấp Thông tin sẽ bị phạt tiền từ 100 – 150 triệu đồng.

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449