Tìm hiểu về điều kiện lưu hành mỹ phẩm tại Việt Nam

0

Các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm mang sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường chỉ được phép đem mỹ phẩm ra lưu hành khi đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và luôn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mức độ an toàn, tính năng và chất lượng mỹ phẩm. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ làm kiểm tra khi sản phẩm kinh doanh trên thị trường.

1. Về điều kiện để được nhập khẩu mặt hàng mỹ phẩm

Đối với hàng hóa “mỹ phẩm”: Theo quy định ở khoản 1 Điều 32 Quy chế quản lý mỹ phẩm Ban hành kèm theo Quyết định số 48/2007QĐ-BYT ngày 31/12/2007 của Bộ y tế thì các mỹ phẩm đã được công bố sản phẩm trên Bộ y tế (Cục Quản lý dược Việt Nam), các loại mỹ phẩm đã được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam được phép nhập khẩu vào Việt Nam theo nhu cầu, không bị hạn chế về số lượng, giá trị, không phải xin giấy phép nhập khẩu hoặc xác nhận đơn hàng nhập khẩu; khi làm thủ tục nhập khẩu, đơn vị xuất trình với cơ quan Hải quan Phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý dược Việt Nam cấp số công bố; việc phập khẩu mỹ phẩm đã có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam tiến hành theo lộ trình được quy định ở Điều 43 của Quy chế này.

2. Điều kiện lưu hành mỹ phẩm tại Việt Nam

– Sản phẩm mỹ phẩm buôn bán trên thị trường cần phải được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;
– Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra buôn bán trên thị trường cần phải có chức năng kinh doanh mỹ phẩm tại Việt Nam;
– Việc công bố tính năng của mỹ phẩm (mục đích sử dụng của mỹ phẩm) phải đáp ứng hướng dẫn của ASEAN về công bố tính năng sản phẩm.

3. Điều kiện mỹ phẩm được đăng ký đối với những tổ chức

– Doanh nghiệp công bố chất lượng mỹ phẩm cần có mã ngành sản xuất/kinh doanh mỹ phẩm;
– Doanh nghiệp công bố chất lượng mỹ phẩm cam kết thành phần sản phẩm không có các chất cấm và hàm lượng  chất hạn chế sử dụng không vượt qua giới hạn cho phép.
Công bố mỹ phẩm là một việc bắt buộc đối với những cơ sở hoặc cá nhân đang sản xuất hoặc kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm. Thủ tục này như một điều kiện pháp lý đối với pháp luật để giúp những cơ sở, cá nhân buôn bán mỹ phẩm được lưu hành mỹ phẩm của mình ra thị trường. Đồng thời công bố  sản phẩm mỹ phẩm cũng giúp cho người dùng cảm thấy yên tâm hơn, đảm bảo sức khỏe hơn bởi họ được sử dụng sản phẩm hoàn toàn chất lượng.

 

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449