Đóng cửa văn phòng đại diện tại TP.HCM

0

Doanh nghiệp hỏi : Doanh nghiệp có trụ sở chính tại Hà Nội muốn đóng cửa văn phòng đại diện tại Sài gòn thì cần làm những thủ tục gì và như thế nào :

LUẬT SƯ TƯ VẤN:

Theo quy định của pháp luật, Văn phòng đại diện là đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, chỉ có chắc năng thực hiện công việc xúc tiến thương mại, hay văn phòng liên lạc, do đó văn phòng đại diện không phát sinh hóa đơn tài chính trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Chính vì vậy, trên cơ sở căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư (“Sở KHĐT”) Thành phố Hồ Chí Minh, thủ tục chấm dứt hoạt động của VPĐD sẽ được lược bỏ giai đoạn quyết toán thuế và được thực hiện thông qua các giai đoạn, cụ thể như sau:

Giai đoạn 1: Thủ tục trả con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu của VPĐD tại cơ quan công an.

Khi công ty bạn đã thực hiện đăng ký sử dụng con dấu của văn phòng đại diện. Công ty cần thực hiện việc trả con dấu tại cơ quan Công an Tp. Hồ Chí Minh.

Sau thời gian hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ Hồ sơ theo quy định, Quý Công ty sẽ được cấp Giấy chứng nhận đã trả con dấu VPĐD .

Thời gian (02) ngày làm việc tính từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định. chúng tôi sẽ cấp giấy chứng nhận đã trả con dấu văn phòng đại diện

 Giai đoạn 2: Đăng ký chấm dứt hoạt động VPĐD tại Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh.

Khi đã giao trả con dâu Văn phòng đại diện, thì công ty bạn chỉ cần nộp hồ sơ để chấm dứt hoạt động VP đại diện tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở KHĐT TP. Hồ chí mình để được thông báo về việc xác nhận chấp dứt hoạt động.

Thời gian hoàn tất Giai đoạn này là năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ Hồ sơ theo quy định.

Giai đoạn 3:   Đăng bố cáo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp  về việc xác nhận chấm dứt hoạt động VPĐD. Qúy công ty phải đăng trên mạng thông tin doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp với nội dung tóm lược thông tin về việc đóng cửa VPĐD.

Giai đoạn 4*: Thông báo cập nhật lại thông tin đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở KHĐT Tp. Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được Thông báo của Sở KHĐT về việc xác nhận chấm dứt hoạt động VPĐD, Quý Công ty sẽ thực hiện thủ tục Thông báo cập nhật thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở KHĐT Tp. Hà Nội nhằm ghi nhận việc VPĐD công ty đã chấm dứt hoạt động tại Tp. Hồ Chí Minh. Đây là thủ tục cần thiết nhằm cơ quan quản lý chuyên ngành theo dõi được cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp.

Thời gian hoàn tất Giai đoạn này là ba (05) ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ Hồ sơ theo quy định. Sau khi thủ tục hoàn tất, Quý Công ty sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, trong đó thông tin về VPĐD tại Tp. Hồ Chí Minh đã được lược bỏ.

* Giai đoạn 4 chỉ được thực hiện trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Quý Công ty hiện có ghi nhận thông tin về văn phòng đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh.

Bạn có nhu cầu giải thể doanh nghiệp liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất, chúng sẽ hỗ trợ khách hàng tốt nhất.

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181