Giấy vệ sinh an toàn thực phẩm không áp dụng cho đối tượng nào?

0

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những yếu tố bắt buộc khi cá nhân, tổ chức thực hiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm được cấp cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện: Có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm dựa vào quy định tại Chương IV của Luật an toàn thực phẩm năm 2010, Có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Mặc dù thế, trong một vài trường hợp pháp luật quy định các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng không phải cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Căn cứ vào quy định tại khoản 1, điều 12, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm thì 4 trường hợp dưới đây không thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm:
– Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;
– Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ;
– Bán hàng rong;
– Kinh doanh thực phẩm đóng gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định.
Đồng thời, theo quy định tại điều 9, thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 Quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của bộ y tế; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng không cần phải cấp Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm gồm có:
– Cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng ban đầu nhỏ lẻ.
– Đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ không có yêu cầu bảo quản sản phẩm đặc biệt.
– Cơ sở bán hàng rong.
– Đơn vị kinh doanh bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt.
– Đơn vị kinh doanh bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.
– Hiệu thuốc đã được cấp Giấy chứng nhận đạt GPP có kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng.
Bởi thế, những cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc các trường hợp nêu trên đều bắt buộc cần phải cấp Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm trước khi  sản xuất, kinh doan thực phẩm.

 

 

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449