Hồ sơ công bố chất lượng thực phẩm gồm giấy tờ gì?

0

Công bố chất lượng thực phẩm nhằm mục đích nâng cao lòng tin  và độ uy tín của những sản phẩm đối với quý khách hàng. Hơn nữa, đó còn là một trong những điều kiện pháp lý mà doanh nghiệp muốn lưu thông sản phẩn thực phẩm ở trên thị trường đều phải tiến hành.
Một số sản phẩm thực phẩm được thông qua và được lưu hành trên thị trường sẽ được người tiêu dùng tin tưởng, theo đó là tăng hiệu quả kinh doanh và khả năng tiêu thụ các sản phẩm.
Một số bước tiến hành công bố chất lượng thực phẩm ở Việt Nam:

1. Kiểm nghiệm

Các Sản phẩm thực phẩm muốn đưa vào sản xuất và công bố đạt tiêu chuẩn chất lượng mới được phép lưu hành trên thị trường Việt Nam. Cũng tùy mỗi sản phẩm mà yêu cầu và quá trình kiểm duyệt sản phẩm khác nhau.

2. Công bố chất lượng sản phẩm

Công bố chất lượng thực phẩm được coi là thủ tục bắt buộc đối với các sản phẩm sản xuất công nghiệp. Cần được chứng nhận tiêu chuẩn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì các sản phẩm mới được lưu hành. Khi công bố chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp cần cam kết với người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm mà họ cung cấp.

3. Chứng nhận sản phẩm

Chứng nhận sản phẩm cần phải phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế… đó là biện pháp mang tới cho người tiêu dùng sự tin tưởng về sản phẩm đang sử dụng đạt tiêu chuẩn và không nguy hiểm.
Quá trình đáng giá chất lượng sản phẩm gồm nhiều giai đoạn gồm thử nghiệm, đánh giá chất lượng và giám sát định kỳ các sản phẩm.

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449