Nghĩa vụ thuế đối với 1 công ty mới thành lập

0

Nghĩa vụ thuế đối với 1 công ty mới thành lập : Đăng ký, kê khai , nộp thuế …với cơ quan thuế sở tại tại địa bàn Doanh Nghiệp đặt trụ sở.

Kê khai và nộp thuế Môn bài ( thời hạn nộp là 30 ngày kể từ ngày cấp Đăng ký Kinh doanh) theo mẫu kê khai : 01/MBAI và giấy nộp tiền : C1-02/NS, Doanh nghiệp thành lập vào thời điểm 6 tháng đầu năm thì nộp cả năm theo Bậc Môn bài  dựa trên vốn đăng ký

Bậc thuế Môn bài  Vốn đăng ký Mức thuế MB cả năm
Bậc 1 Trên 10 tỷ đồng 3.000.000
Bậc 2 Từ 5 tỷ đến 10 tỷ 2.000.000
Bậc 3 Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ 1.500.000
Bậc 4 Dưới 2  tỷ 1.000.000

Tiến hành đồng thời với kê khai và nộp thuế môn bài

  • Doanh Nghiệp mua Dịch vụ chữ ký Số USB TOKEN: đăng ký nộp thuế qua mạng để nộp thuế qua mạng
  • Doanh Nghiệp Mở Tài Khoản ngân hàng và Doanh Nghiệp đăng ký sử dụng tài khoản ngân hàng làm Tài Khoản giao dịch  với cơ quan thuế theo mẫu 08/MST  (trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản)

Kê khai thuế GTGT: Doanh Nghiệp mới thành lập được kê khai Thuế GTGT theo quý và kê khai theo phương pháp trực tiếp(thuế phải nộp =  thuế GTGT x thuế suất) thông thường các Doanh Nghiệp mới thành lập muốn kê khai theo phương pháp khấu trừ( là phương pháp: thuế phải nộp = thuế GTGT bán ra – thuế GTGT Đầu vào) thì phải  đăng ký áp dụng tính thuế theo pp khấu trừ  theo  mẫu  06/GTGT lên cơ quan thuế.

Phát hành hóa đơn : sau khi đăng ký phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và được chấp thuận thì Doanh Nghiệp được tiến hành in hóa đơn gồm các bước

Bước 1: Làm đơn đề nghị sử dụng hóa đơn theo mẫu số: 3.14 lên cơ quan thuế khi thành lập công ty

Bước 2: Trong vòng 5 ngày cơ quan thuế sẽ trực tiếp xuống Doanh Nghiệp bạn để kiểm tra và sẽ có thông báo về việc Doanh Nghiệp có được đặt in hóa đơn hay không.

Bước 3:  sau khi cơ quan thuế có thông báo là Doanh Nghiệp bạn được đặt in hóa đơn GTGT thì Doanh Nghiệp tìm nhà in và làm các thủ tục in, tiến hành in hóa đơn (chọn mẫu, làm hợp đồng in,…)

Bước 4: Làm thủ tục thông báo phát hành hoá đơn gửi lên cơ quan thuế (trong vòng 5 ngày trước khi sử dụng hóa đơn).

Tham khảo thêm:

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449