Quy định mới nhất về công bố mỹ phẩm

0

Thông tư số 06/2011/TT-BYT về vấn đề quản lý mỹ phẩm tại Việt Nam, nếu những sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam hay nhập khẩu để lưu hành ở Việt Nam thì cần phải đăng kí công bố mỹ phẩm.

Giấy tờ công bố bao gồm:

Bản công bố sản phẩm mỹ phẩm, thông tin sản phẩm,đảm bảo an toàn sản phẩm, nhãn hiệu mỹ phẩm, quảng cáo, xuất khẩu, nhập khẩu mỹ phẩm,
Mang mỹ phẩm đi kiểm tra chất lượng, thanh tra,kiểm tra và xử lý vi phạm,những tổ chức, cá nhân, buôn bán sản xuất nhập khẩu mỹ phẩm và quyền của người tiêu dùng.
Quyết định trên được áp dụng với các cơ quản quản lý về mỹ phẩm , các cá nhân, tổ chức muôn quảng cáo, sản xuất, nhập khẩu và buôn bán mặt hàng mỹ phẩm ở Việt Nam.

Quy định về việc công bố sản phẩm mỹ phẩm:

•    Một vài cá nhân, tổ chức khi đưa sản phẩm ra thị trường cần có trách nghiệm đăng ký, xin giấy phép lưu hành mỹ phẩm được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận. Những cá nhân, tổ chức sẽ được cấp số phiếu tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm và cần phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về độ an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
•    Lệ phí công bố mỹ phẩm theo quy định của  nhà nước.
•    Muốn lưu hành mỹ phẩm các cá nhân, tổ chức cần phải có giấy phép kinh doanh mỹ phẩm tại thị trường Việt Nam.
•    Quá trình công bố tính năng của sản phẩm mỹ phẩm cần phải đáp ứng hướng dẫn của ASEAN về công bố tính năng sản phẩm mỹ phẩm.
Với một số chia sẻ trên, chúng tôi mong rằng bạn sẽ có thể đăng kí công bố mỹ phẩm một cách thận lợi và nhanh nhất. Nếu cần tư vấn trong quá trình công bố quý khác có thể liên hệ công ty Oceanlaw tư vấn thêm.

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449