Chuyển giao công nghệ là gì

0

Hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Việc tiến hành chuyển giao công nghệ đang đặt ra một vấn để bức thiết.

Chuyển giao quyền sở hữu công nghệ: là việc chủ sở hữu công nghệ chuyển giao toàn bộ quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt công nghệ cho tổ chức, cá nhân khác.

Trường hợp công nghệ là đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp thì việc chuyển giao quyền sở hữu công nghệ phải được thực hiện cùng với việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục đăng ký, phê duyệt các hợp đồng chuyển giao công ghệ các đối tượng sở hữu trí tuệ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chúng tôi tư vấn trong việc thương lượng, tiến hành soạn thảo hồ sơ,ghi nhận các hợp đồng chuyển giao công nghệ liên quan đến các vấn đề sở hữu trí tuệ : sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác giả và quyền liên quan.

Trên đây là dịch vụ hiện nay chúng tôi cung cấp, Mọi thắc mắc liên hệ đến Oceanlaw để được tư vấn về chuyển giao công nghệ. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo hotline hoặc chát trực tuyến với chúng tôi.

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449