Đăng ký kinh doanh và kê khai thuế

0

Sau khi xác định nghành nghề, mặt hàng và lĩnh vực hoạt động của công ty, tên công ty  vv…thì khách hàng tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp hay còn gọi là đăng ký giấy phép kinh doanh tại SỞ KẾ HOẠCH nơi công ty đặt trụ sở.

ĐĂNG KÝ KÊ KHAI THUẾ

Giai đoạn sau khi nhận GPKD tại Sở Kế Hoạch, phần lớn cơ quan tiếp theo DN sẽ làm việc chính là Chi Cục Thuế tại nơi đặt trụ sở công ty.

2.1.THUẾ MÔN BÀI:

Đối với công ty mới thành lập mà có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh, thì thời hạn khai và nộp thuế môn bài là ngày cuối cùng của tháng thành lập (theo giấy phép ĐKKD).

– Đối với công ty mới thành lập mà chưa có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh, thì thời hạn khai và nộp thuế môn bài là 30 ngày kể từ ngày thành lập theo giấy phép ĐKKD.

đăng ký kê khai thuế và doanh nghiệp

Chú ý là phải nộp cả tờ khai thuế và nộp tiền thuế môn bài .

Văn bản tham khảo: Thông tư 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 hướng dẫn thuế Môn bài và Thông tư 42/2003/TT-BTC ngày 07/05/2003 sửa đổi bổ sungTT 96/2002.

 + Nếu DN thành lập trước tháng 6 của năm thành lập thì DN phải nộp thuế cả 1 năm

 + Nếu DN thành lập sau tháng 6 của năm thành lập thì DN phải nộp ½ năm

 “Bậc môn bài” và  “Mức thuế môn bài” ghi theo mức tương ứng với mức vốn đăng ký quy định tại Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 của Bộ Tài chính.

2.2   Có 2 pp áp dụng là pp khấu trừ và pp trực tiếp nhưng thông thường  DN áp dụng theo pp khấu trừ (

– doanh nghiệp mới thành lập thì việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo tháng. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý cho năm sau

Khai thuế hàng tháng và Quyết toán thuế cuối năm.

Khai thuế hàng tháng: 1tháng/lần ngay cả không phát sinh doanh thu trước ngày 20 hàng tháng tại Chi cục Thuế quận/huyện..

– Thông thường công ty mới thành lập thì chưa phát sinh các nghiệp vụ mua bán, nhưng đối với thuế GTGT thì không phát sinh vẫn phải nộp tờ khai (đặc biệt chú ý là ngay tháng thành lập thì phải lập và nộp tờ khai thuế GTGT rồi, chậm nhất là ngày 20 tháng sau. Đối với DN áp dụng phương pháp khấu trừ thì khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT, phương pháp trực tiếp thù mẫu 04/GTGT)

 • 2.3. Kê khai hàng quý và Quyết  thuế cuối năm.
 • Kê khai hàng quý: 1 quý/lần.
 • Hồ sơ: Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý (Theo mẫu thống nhất của Bộ Tài chính ban hành).
 • Nộp thuế: Doanh nghiệp viết giấy nộp tiền (theo mục lục Ngân sách Nhà Nước) và nộp thuế đã tính vào Kho Bạc Nhà Nước trước ngày thứ 30 của quý kê khai.
 • Quyết toán thuế cuối năm: 1 năm/lần vào cuối năm.
 • Hoàn thành hệ thống sổ sách kế toán và lập Báo cáo tài chính năm (Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính).
 • Hồ sơ: Tờ khai tự quyết toán Thuế TNDN, Báo cáo tài chính năm tại Chi cục thuế quận/huyện.
 • Doanh nghiệp nộp bằng 25% lợi nhuận DN trong đợt quyết toán cuối năm.
 • Khi quyết toán, theo số liệu của Báo cáo tài chính, nếu số thuế TNDN nộp chưa đủ, DN phải nộp trong thời hạn 10 ngày tính từ ngày nộp quyết toán năm.
 • Nếu doanh nghiệp không thực hiện đúng về việc khai thuế và nộp thuế, thì sẽ bị xử phạt theo quy định của Pháp Luật. Vì vậy xin quý doanh nghiệp chú ý và hoàn thành đúng nghĩa vụ của mình.
đăng ký kê khai thuế và doanh nghiệp
Đăng ký kinh doanh và kê khai thuế doanh nghiệp

BƯỚC 3: ĐĂNG KÝ IN HÓA ĐƠN

 – Đối với DN mới thành lập mà đủ điều kiện đăng ký thuế GTGT theo PP Khấu trừ và đã được cơ quan thuế chấp nhận thì: tiến hành đặt in hóa đơn GTGT để sử dụng, sau đó làm thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng ít nhất là 5 ngày. Kể từ ngày thông báo phát hành hóa đơn, thì mỗi tháng phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (mẫu BC26/AC), chậm nhất là ngày 20 tháng sau. Sau 12 tháng kể từ ngày thành lập thì doanh nghiệp mới đủ điều kiện chuyển sang nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quí.

– Đối với DN mới thành lập nộp thuế GTGT theo PP Trực tiếp thì phải mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng và kể từ ngày mua, cũng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Văn bản tham khảo: Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 Hướng dẫn NĐ 52/2010 và 04/2014 về hóa đơn

BƯỚC 3.1  ĐẶT VĂN PHÒNG

Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký và kê khai

 • Hoàn tất thủ tục, hợp đồng thuê(mượn, mua) nhà , văn phòng
 • Đặt biển công ty
 • Mua sắm thiết bị, tài sản
 • Thông báo giờ gian hoạt động , làm việc của DN.

BƯỚC 3.2 ĐÓN TIẾP CÁN BỘ THUẾ

 • Sau khi hoàn tất các thủ tục thông báo  lập công ty với Chi Cục Thuế, CCT sẽ cử người xuống  xác minh hoạt động thục trạng của DN.
 • Kế toán phải xác thực được hoạt động của cty nếu thay đổi địa điểm phải thông báo cho cơ quan thuế trước 3 ngày

BƯỚC 3.3 TÌM NHÀ IN

 •  Chọn mẫu hóa đơn, thống nhất về giá in HĐ
 • Thống nhất về market của tờ HĐ
 • Làm hợp đồng đặt in HĐ

BƯỚC 3.4 HỒ SƠ ĐẶT IN HĐ

 • Bản sao đăng ký kd của cty ( bản sao qua công chứng )
 • Bản sao cmt của giám đốc
 • Giấy giới thiệu ( nếu nhân viên đi làm), cmt bản sao của người được giới thiệu
 • Biên bản ktra trụ sở hoặc xác nhận của chi cục thuế cho phép in hóa đơn

BƯỚC 3.5 THANH LÝ HỢP ĐỒNG IN

 • Thanh lý hợp đồng với nhà in
 • Yêu cầu nhà in xuất hóa đơn đỏ

BƯỚC 3.6 THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

Trong vòng 5 ngày trước khi sử dụng hóa đơn phải làm thông báo phát hành hóa đơn gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

BƯỚC 4: LẬP TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG:

– Mở tài khoản ngân hàng để giao dịch với khách hàng vì theo quy định hóa đơn mua vào từ 20 triệu trở lên phải chuyển khoản thì mới được khấu trừ thuế GTGT và chi phí tính thuế TNDN mới được trừ.- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản, phải thực hiện thông báo số TK ngân hàng cho cơ quan thuế theo mẫu 08/MS

BƯỚC 5 :

5.1 LAO ĐỘNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI:

– Nếu DN ký hợp đồng với người lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên sẽ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc: kế toán liên hệ với cơ quan BHXH để làm hồ sơ tham gia đóng bảo hiểm cho nhân viên.

Văn bản tham khảo: Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội

5.2 BẢNG ĐỊNH MỨC NGUYÊN VẬT LIỆU

– Nếu là doanh nghiệp có tính chất sản xuất thì phải lập Bảng định mức nguyên vật liệu cho tất cả các sản phẩm của doanh nghiệp. Riêng qui định nộp cho cơ quan thuế bảng định mức này đã được bãi bỏ kể từ ngày 01/01/2014.

Văn bản tham khảo: Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn NĐ 218/2013 về thuế TNDN.

 5.3 THÔNG BÁO PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TSCĐ:

– Lập và nộp bảng thông bao phương pháp trích khấu hao TSCĐ kể từ ngày phát sinh TSCĐ.

Văn bản tham khảo: Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2014 hướng dẫn chế đổ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

10/ Riêng, các thủ tục khai báo ban đầu khác như: đăng ký chế độ kế toán áp dụng (theo QĐ 15 hay 48), hình thức kế toán, phương pháp hàng tồn kho, đăng ký KTT… cho cơ quan thuế khi Doanh Nghiệp mới thành lập thì một số cơ quan thuế bắt buộc, nhưng một số nơi khác thì không bắt buộc.

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449