Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu Liên Kết trong nước

0

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu Liên Kết trong nước

Doanh nghiệp đã đăng ký một nhãn hiệu nào đó cho các sản phẩm, dịch vụ của mình thì có quyền đăng ký nhãn hiệu liên kết nếu đáp ứng 2 điều kiện còn lại.

Các doanh nghiệp cần chú ý trong trường hợp nộp đơn đăng ký các nhãn hiệu liên kết, trường hợp yếu tố liên kết là nhãn hiệu, người nộp đơn phải chỉ ra nhãn hiệu nào là nhãn hiệu cơ bản; nếu yếu tố liên kết là những hàng hóa, dịch vụ, thì phải chỉ rõ hàng hóa, dịch vụ nào là cơ bản. Nếu không thì tất cả nhãn hiệu và những hàng hóa, dịch vụ sẽ bị coi là độc lập với nhau.

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu liên kết

Nhãn hiệu liên kết có những đặc điểm nổi bật sau:

  • Nhãn hiệu liên kết đó phải do một người đăng ký, thì nhãn hiệu này mới được coi là nhãn hiệu liên kết.
  • Trùng: Tức giống nhau về hình thức và cả nội dung;
  • Tương tự: giống nhau về hình thức và nội dung nhưng dễ phân biệt nhận ra bằng tên gọi, công dụng, tính năng…;
  • Trong đó nhãn hiệu đăng ký phải trùng hoặc tương tự nhau về nhãn hiệu.
  • Nhãn hiệu phải có sự liên quan đến nhau về mẫu nhãn hiệu và nhóm ngành sản phẩm dịch vụ cung cấp;

Đăng ký nhãn hiệu ở đâu?

Như vậy khi đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm, dịch vụ của mình thì doanh nghiệp có quyền đăng ký nhãn hiệu liên kết Doanh nghiệp cần làm đơn đăng ký nhãn hiệu liên kết nộp cho cơ quan đăng ký nhãn hiệu.

Mục đích đăng ký nhãn hiệu liên kết để ngăn chặn hành vi vi phạm có ý định đăng ký những nhãn hiệu  tương tự với nhãn hiệu mà doanh nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ.

Để doanh nghiệp yên tâm kinh doanh, bảo vệ lợi ích của mình thì doanh nghiệp lên trú trọng đến đăng ký nhãn hiệu liên kết tránh tính trạng để doanh nghiệp khác vi phạm nhãn hiệu trong tương lai. Hãy liên hệ tới Oceanlaw để được giải quyết nhanh gọn những vấn đề đó.

Tham khảo thêm:

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449