Giải quyết hồ sơ công bố mỹ phẩm

0

Giải quyết Hồ sơ công bố mỹ phẩm sau khi được nộp online, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân về hồ sơ hợp lệ hoặc hồ sơ có nội dung chưa đúng theo yêu cầu để sửa đổi bổ sung hồ sơ.

Hồ sơ bổ sung bao gồm : văn bản giải trình, bổ sung của tổ chức, cá nhân đứng tên công bố; Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm kèm theo dữ liệu công bố.

Công bố lưu hành mỹ phẩm

Trong vòng 05 ngày kể từ ngày có hồ sơ bổ sung thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm ban hành số phiếu tiếp nhận công bố lưu hành mỹ phẩm. Hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì sẽ có văn bản không cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm cho sản phẩm.

Nếu trong thời gian 03 ngày làm việc mà cá nhân, tổ chức không nhận được hồ sơ bổ sung thì tên công bố sẽ không còn giá trị. Trường hợp nếu tổ chức, cá nhân muốn tiếp tục công bố thì phải nộp hồ sơ mới và nộp lệ phí mới theo quy định.

Kết quả: bản công bố online khách hàng tải bản đó về in ra và đóng dấu công ty sử dụng 1 cách hợp pháp.

Phiếu công bố mỹ phẩm có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp. Hết thời giạn 05 năm nếu sản phẩm vẫn lưu thông ngoài thị trường thì phải công bố lại trước khi cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm/

Trên đây là sự tư vấn của Oceanlaw, khách hàng có nhu cầu công bố mỹ phẩm vui lòng liên hệ trực tiếp với Oceanlaw qua hotline 0965 151 311 hoặc contact@oceanlaw.vn

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181