Hướng dẫn gia hạn giấy chứng nhận nhãn hiệu

0

Hướng dẫn gia hạn giấy chứng nhận nhãn hiệu

Để được gia hạn giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, trong vòng 6 tháng trước ngày giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bị hết hiệu lực, chủ giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn tới cho Cục sở hữu trí tuệ. Đơn yêu cầu gia hạn có thể được nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng cũng không được vượt quá 06 tháng kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hết hiệu lực và chủ giấy chứng nhận đắng ký nhãn hiệu phải nộp lệ phí gia hạn cộng thêm 10% lệ phí gia hạn cho tháng nộp muộn.

Gia hạn giấy chứng nhận nhãn hiệu

Thủ tục gia hạn chứng nhận đăng ký nhãn hiệu:
Tiếp nhận đơn: Nộp đơn gián tiếp thông qua đại diện sở hữu công nghiệp (Oceanlaw) hoặc nộp trực tiếp đơn yêu cầu có thể nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ.
Xử lý đơn:Trường hợp đơn không có bất cứ thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn nhãn hiệu, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố tại Công báo sở hữu công nghiệp.
Trường hợp đơn có nhiều thiếu sót, không hợp lệ thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối gia hạn, trong đó nêu rõ lý do để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có những ý kiến phản đối. Nếu người yêu cầu gia hạn không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu đó, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không chính xác thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối gia hạn.

Hồ sơ để gia hạn nhãn hiệu bao gồm:

– Bản chính giấy đăng ký Văn bằng bảo hộ;
– Giấy uỷ quyền (Gửi tới cho khách hàng khi nhận được thông tin gia hạn);
– Tờ khai 02 bản (Gửi tới cho quí khách hàng khi nhận được thông tin gia hạn);
– Chứng từ nộp phí và lệ phí.
Thời hạn giải quyết vụ việc trên: 01 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp khi quý khách hàng liên hệ qua Hotline của chúng tôi.

>>> Dịch vụ gia hạn nhãn hiệu tại Việt Nam
>>> Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449