Pháp luật quy định thế nào về công bố mỹ phẩm?

0

Trước khi mang sản phẩm ra kinh doanh trên thị trường. Tổ chức, cá nhân chỉ được phép mang sản phẩm ra thị trường sau khi đã công bố và được tiếp nhận (có số tiếp nhận bản công bố mỹ phẩm) của Cục Quản lý dược Việt Nam và doanh nghiệp sau khi công bố sản phẩm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất an toàn, hiệu quả của sản phẩm mỹ phẩm đưa ra thị trường và cần tuân thủ theo quy định luật pháp công bố mỹ phẩm tại Việt Nam.

Tổ chức đứng tên trên hồ sơ công bố mỹ phẩm cần phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có chức năng kinh doanh mỹ phẩm.

Cá nhân đứng tên trên hồ sơ công bố mỹ phẩm khi nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm phải gửi kèm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư (nộp vào lần công bố đầu tiên) và kèm theo đĩa mềm một số dữ liệu công bố.

Tài liệu được nộp trực tiếp tại Cục Quản lý dược Việt Nam hay được gửi qua đường bưu điện. Cục Quản lý dược Việt Nam có trách nhiệm ban hành số tiếp nhận hồ sơ công bố trong vòng 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp lệ và lệ phí công bố theo quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam.

pháp luật quy định về công bố mỹ phẩm

Ngôn ngữ trình bày của bản công bố:

Bản công bố nộp tại Cục Quản lý dược Việt Nam phải bằng tiếng Việt và / hoặc Tiếng Anh (theo Phụ lục số 01-MP).

Mỗi sản phẩm mỹ phẩm nộp ba bản công bố. Sau khi cấp số phiếu tiếp nhận Cục Quản lý dược Việt Nam lưu hai bản, trả đơn vị 1 bản. Trường hợp dưới đây, một số mỹ phẩm được phép công bố trong cùng 01 bản công bố:

  1. Các sản phẩm được đóng dưới tên chung và được bán dưới dạng một bộ sản phẩm;
  2. Các sản phẩm có công thức tương tự nhau mặc dù vậy có màu sắc hoặc mùi khác nhau;
  3. Một vài sản phẩm khác nhau tuy vậy được đóng gói chung trong cùng 1 bao gói như 1 doanh nghiệp đóng gói;
  4. Một vài dạng khác sẽ được Cục Quản lý dược Việt Nam quyết định căn cứ theo quyết định của ủy ban mỹ phẩm ASEAN.

Khi có thay đổi một số thông tin đã công bố được quy định tại phụ lục số 4-MP của Quy chế này, tổ chức, cá nhân phải công bố lại với Cục Quản lý dược Việt Nam và phải nộp lệ phí theo quy định.

Số tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm có giá trị ba năm. Các tổ chức, cá nhân cần phải tiến hành công bố lại ít nhất 01 tháng trước khi số tiếp nhận hồ sơ công bố hết hạn và cần phải nộp lệ phí theo quy định.

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449