Quy định ghi nhãn mỹ phẩm

0

Căn cứ quy định pháp lí

 • Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 14 tháng 04 năm 2014 về nhãn hàng hóa;
 • Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2019 quy định thi hành một số điều nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa
 • Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 theo quy định về quản lý mỹ phẩm.
 • Luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi và bổ sung 2009).

Vị trí nhãn mỹ phẩm.

 • Nhãn mỹ phẩm bắt buộc phải gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa ở vị trí khi quan sát có thể nhận biết rõ , đầy đủ các nội dung, quy định của nhãn mà không phải tháo rời các chi tiết, các phần của háng hóa.
 • Nếu không thể mở bao bì ngoài thì trên bao bì ngoài phải có nhãn và nhãn phải trình bày đầy đủ các nội dung bắt buộc.

Kích thước, hình thức và nội dung của nhãn

Doanh nghiệp tự xác định được kích thước của nhãn nhưng vẫn phải đảm bảo thông tin ghi trên nhãn phải dễ đọc, trung thực, rõ ràng, chính xác và phản ánh đúng tính năng của sản phẩm

Nội dung bắt buộc ghi trên nhãn sản phẩm

Những quy định ghi nhãn mỹ phẩm bắt buộc các doanh nghiệp cần phải thực hiện:

 • Tên và chức năng của sản phẩm, trừ khi dạng trình bày trên nhãn mỹ phẩm đã thể hiện rõ chức năng của sản phẩm;
 • Hướng dẫn sử dụng, trừ khi dạng trình bày trên nhãn mỹ phẩm đã thể hiện rõ cách sử dụng của sản phẩm;
 • Thành phần công thức đầy đủ: Phải ghi rõ các thành phần theo danh pháp quốc tế quy định trong các ấn phẩm mới nhất (điểm c khoản 1 Điều 5 Thông tư 06/2011/TT-BYT);
 • Tên nước sản xuất;
 • Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (ghi đầy đủ bằng tiếng Việt theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư);
 • Định lượng thể hiện bằng khối lượng hoặc thể tích, theo hệ mét và hệ đo lường Anh;
 • Số lô sản xuất;
 • Ngày sản xuất hoặc hạn dùng phải được thể hiện một cách rõ rang, đúng thứ tự. Nếu cần thiết có thể bổ sung thêm điều kiện chỉ định cần tuân thủ để đảm bảo sự ổn định của sản phẩm. Với những sản phẩm có độ ổn định dưới 30 tháng, bắt buộc phải ghi ngày hết hạn;
 • Lưu ý về an toàn khi sử dụng;
 • Ngoài ra, trường hợp kích thước, dạng hoặc chất liệu bao gói không thể in được đầy đủ các thông tin quy định  trên, trên nhãn gốc, những nội dung bắt buộc này phải được ghi trên nhãn phụ đính kèm theo sản phẩm mỹ phẩm và trên nhãn mỹ phẩm phải chỉ ra nơi ghi các nội dung đó.

Ngôn ngữ ghi trên nhãn sản phẩm

 • Tại Điều 18 của Thông tư phải được trình bày bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt;
 • Các thông tin tại điểm b, đ, i khoản 1 Điều 18 phải ghi bằng tiếng Việt.
 • Đặc biệt với các thông tin về hướng dẫn sử dụng, tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và những  lưu ý về an toàn khi sử dụng phải được ghi bằng tiếng Việt.

Để biết thêm thông tin chi tiết về quy định ghi nhã sản phẩm mỹ phẩm, hãy để lại thông tin bên dưới để được Oceanlaw tư vấn chi tiết cụ thể các thủ tục cần thiết công bố mỹ phẩm nhập khẩu và công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước trước khi đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng.

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449