Quy trình sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

0

Quy trình sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Sửa đổi nội dung của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Đăng ký nhãn hiệu trải qua những giai đoạn thẩm định, nếu đáp ứng đầy đủ quy định của luật pháp, Cục sở hữu trí tuệ sẽ cấp văn bằng bảo hộ cho chủ sở hữu nhãn hiệu đó. Sau khi được cấp Chủ sở hữu của nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ có nhu cầu thay đổi nội dung của văn bằng bảo hộ thì cẩn phải tiến hành thủ tục ghi nhận sửa nội dung giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
Khi cá nhân/ tổ chức được cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, giấy chứng nhận nhãn hiệu này đã được bảo hộ trong vòng 10 năm kể từ ngày đăng ký, và chủ sở hữu thay đổi một vài thông tin là điều không thể tránh khỏi.
Khi sửa đổi trên giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cá nhân/ tổ chức phải tuân theo trình tự, thủ tục quy định. Và chỉ được phép sửa đổi, bổ sung những phần mà Luật cho phép quy định theo Điều 97 Luật Sở Hữu Trí Tuệ.

Sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Nếu không phải đóng phí khi thay đổi, sửa đổi văn bằng
– Sửa chữa thiếu sót liên quan tới tên và địa chỉ của tác giả, chủ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu đó.
– Sửa đổi bản mô tả tính chất, chất lượng, đặc thù, khu vực về địa lý mang chỉ dẫn địa lý, sửa đổi quy chế sử dụng nhãn hiệu của các tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.
– Theo yêu cầu của chủ văn bằng bảo hộ, cơ quan quản lý nhà nước về SHCN có trách nhiệm sửa chữa những thiếu sót của văn bằng bảo hộ do lỗi của cơ quan đó, trong trường hợp đó chủ văn bằng bảo hộ không phải nộp phí, lệ phí. Trường hợp phát hiện có những thiếu sót trong văn bằng bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ tự mình hoặc theo yêu cầu của người phát hiện ra những thiếu sót tiến hành thu hồi văn bằng bảo hộ có thiếu sót và cấp văn bằng đăng ký bảo hộ mới.
– Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN 30/7/2010 hướng dẫn cụ thể về việc sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa độc quyền
– Ghi nhận thay đổi tên, địa chỉ của chủ văn bằng bảo hộ, thu hẹp được phạm vi bảo hộ và sửa đổi bản mô tả tính chất/chất lượng/danh tiếng của sản phẩm có chỉ dẫn địa lý, bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý, quy chế trong sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

Thời gian giải quyết:

Trong thời hạn 01 tháng tính từ ngày nhận đơn xin sửa đổi, Cục Sở hữu trí tuệ phải xem xét yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ. Nếu thấy yêu cầu là hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trên Công báo sở hữu công nghiệp.
Trong trường hợp ngược lại, Cục Sở hữu trí tuệ gửi cho chủ đơn thông báo dự định từ chối chấp nhận việc sửa đổi, có nêu lý do và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người đó sửa các thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu trong thời hạn đã ấn định chủ đơn không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối, ý kiến phản đối không xác đáng, thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa.
>>> Tư vấn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam    
>>> Sửa đổi văn bằng nhãn hiệu

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449