Thắc mắc về thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

0

Thắc mắc về thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Tôi đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu nay đã gần hết hiệu lực. Tôi muốn tiếp tục sử dụng nhãn hiệu này và muốn làm thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ, vậy tôi cần phải chuẩn bị nhưng hồ sơ gì? Thủ tục gia hạn như thế nào?
Trả lời: Để giải đáp thắc mắc của quý khách liên quan đến vấn đề gia hạn văn bằng bảo hộ độc quyền nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ chúng tôi xin đưa ra một số ý kiến tư vấn dưới đây:
Theo quy định tại điểm c khoản 20.4 Điều 20 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN: “Để được gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, trong vòng 06 tháng trước ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cần phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ.
Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn với thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá sáu tháng kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực và chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cần phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho những tháng nộp muộn”.
Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu
Theo quy định tại điểm c khoản 20.4 Điều 20 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, đơn yêu cầu gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu gồm các tài liệu sau đây:
– Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực giấy bảo hộ nhãn hiệu (Theo mẫu);
– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.
– Giấy uỷ quyền cho Oceanlaw.
Chứng từ nộp lệ phí gia hạn, công bố các quyết định gia hạn và đăng bạ quyết định gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.
Khách hàng chuẩn bị các giấy tờ đầy đủ nêu trên nộp trên Cục sở hữu trí tuệ. Cục sở hữu trí tuệ sẽ nhận hồ sơ và xử lý đơn gia hạn theo quy định trong điểm d khoản 20.4 Điều 20 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN cụ thể :
“Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn yêu cầu gia hạn trong thời gian 01 tháng kể từ ngày nhận đơn. Trường hợp đơn không có thiếu sót, thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng đăng ký bảo hộ, đăng bạ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.
Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối gia hạn, có nêu rõ rằng các lý do và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hay có những ý kiến phản đối, nếu đơn yêu cầu gia hạn thuộc một trong những trường hợp sau đây:
Đơn yêu cầu gia hạn không hợp lệ hoặc được nộp không đúng thủ tục đã quy định; Người yêu cầu gia hạn không phải là chủ văn bằng bảo hộ tương ứng.
Nếu trong thời hạn ấn định, người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có những ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo việc từ chối gia hạn”.
Trên đây là những kiến thức cơ bản mà Oceanlaw cung cấp, mong rằng qua những thông tin trên, quý khách hàng có thể hiểu hơn về vấn đề này.

>>>Thủ tục gia hạn đăng ký nhãn hiệu

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449