Thay đổi đăng ký kinh doanh hộ cá thể

0

BM-TCKH-01-03

………./……../2011

………………………..                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  ……………..                                                  Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc

                                                                   —————————————

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA HỘ KINH DOANH

Kính gửi:  Phòng Tài chính- kế hoạch  Thành phố Thái nguyên

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………………

Giấy chứng nhận ĐKKD số:…………………. Cấp ngày: …………/………/…………..

Địa điểm kinh doanh : …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………….. Fax:……………………………………..

Email :……………………………………………….. Website………………………………..

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông báo này. (Trường hợp đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới).

Thái Nguyên, ngày…… tháng ……  năm ……

       CÁ NHÂN HOẶC ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH

(Ký và ghi rõ họ tên)                   

Trên  đây là sự tư vấn của Oceanlaw khách hàng có nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh hộ cá thể liên hệ trực tiếp theo hotline 0965 151 311 để được tư vấn.

Oceanlaw cung cấp dịch vụ thành lập công ty, tư vấn đầu tư, xin giấy phép con. Mọi thông tin chi tiết liên hệ 0243 795 7776 hoặc contact@oceanlaw.vn.

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181