Thông báo thiếu sót hình thức từ cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

0

Thông báo thiếu sót hình thức từ cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Hiện tại, trong xu thế toàn cầu hóa, những loại hàng hóa ngày càng đa dạng để đáp ứng và phục vụ những nhu cầu của con người. Mỗi một sản phẩm hàng hóa khi ra đời, bên cạnh vấn đề nâng cao chất lượng thì mẫu mã, hình thức và nhãn mác của những sản phẩm đó cũng là một vấn đề rất quan trọng mà các doanh nghiệp cần quan tâm.

Đơn đăng ký nhãn hiệu sau khi được trình tại Cục Sở hữu trí tuệ sẽ được thẩm định về hình thức và về nội dung. Thẩm định về mặt hình thức thường là việc đánh giá tính hợp lệ của đơn theo yêu cầu về hình thức như vấn đề mô tả mẫu nhãn hiệu, xem xét về việc phân nhóm các loại sản phẩm, dịch vụ đã phù hợp trong bảng phân loại quốc tế hay chưa; về đối tượng loại trừ; về quyền nộp đơn đăng ký để từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ. Thời gian thẩm định hình thức là khoảng một tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký. Người nộp đơn cần làm gì khi Cục Sở hữu trí tuệ thông báo thiếu sót về hình thức trong đơn đăng ký nhãn hiệu độc quyền?

Thông báo thiếu sót hình thức từ cục Sở hữu trí tuệ

Thực tiễn cho thấy, lý do phổ biến khiến cho đơn đăng ký nhãn hiệu không hợp lệ về hình thức đó là việc phân nhóm sai và thiếu sót về hình thức của đơn, cụ thể:
– Đơn bị từ chối do phân nhóm sai: vấn đề phân nhóm lĩnh vực, ngành nghề hoặc sản phẩm/dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa nhằm tiến hành theo Bảng phân loại Nice IX của Quốc Tế.
– Để việc phân nhóm được đúng, đối tượng nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cần xem xét, đối chiếu mặt hàng phải phân loại với bảng danh mục tóm tắt và bảng danh mục chi tiết hàng hóa hoặc dịch vụ Ni Xơ.
– Đơn bị từ chối do thiếu sót về mặt hình thức của đơn như tính phí không đúng hay những thiếu hồ sơ hoàn thiện.

Để đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, người nộp đơn phải nộp lệ phí quy định . Việc tính không đúng các loại phí cần nộp cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến đơn đăng ký bị từ chối.

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ thường mắc phải những lỗi sau: thiếu hồ sơ chứng minh quyền nộp đơn; thiếu mẫu nhãn; ký vào tờ khai không đúng (ký vào trang đầu và đóng dấu trang cuối)… Những sai sót đó cũng chính là những nguyên nhân khiến đơn đăng ký nhãn hiệu không được chấp nhận. Hãy liên hệ tới Oceanlaw để được các chuyên viên tư vấn vag giải đáp kịp thời.

>>> Cách bảo vệ nhãn hiệu khi đã đăng ký bảo hộ
>>> Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu liên kết

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449