Thông tin mới về pháp luật

0

Oceanlaw cập nhật thông tin pháp luật mới nhất đến với bạn đọc:

thông tin mới về pháp luật

Số: 32/2018/TT-BGTVT

Ngày 15/5/2018, Bộ GTVT ban hành Thông tư 32/2018/TT-BGTVT ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt sau đây:

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt: QCVN 08:2018/BGTVT;

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu giao thông đường sắt: QCVN 06:2018/BGTVT;

– Đối với quy chuẩn về khai thác đường sắt:

+ Công trình đường sắt phải được kiểm tra thường xuyên, định kỳ và phải có hồ sơ, lý lịch kỹ thuật để theo dõi diễn biến trong quá trình sử dụng.

+ Nội dung, chế độ kiểm tra, báo cáo của các cấp quản lý và hồ sơ, lý lịch kỹ thuật của công trình đường sắt phải được thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền.

– Đối với quy chuẩn về tín hiệu giao thông đường sắt thì yêu cầu về màu cơ bản biểu thị trên tín hiệu trong việc chạy tàu:

+ Đỏ: dừng;

+ Vàng: chạy với sự chú ý hoặc giảm tốc độ;

+ Lục: chạy với tốc độ quy định;

+ Ngoài các màu cơ bản trên đây, có thể sử dụng thêm các màu xanh lam, trắng, sữa quy định tại phần III của Quy chuẩn này.

Xem chi tiết tại Thông tư 32/2018/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181