Tư vấn về gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

0

Tư vấn về gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Khách hàng hỏi: Tôi được Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Tuy nhiên, giấy chứng nhận đã hết hạn được 4 tháng quên không gia hạn nhãn hiệu. Trong trường hợp này, tôi cần làm gì? Liệu tôi có tiếp tục gia hạn được không?

Oceanlaw: Theo quy định thì Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải gia hạn trong 06 tháng trước ngày giấy hết hiệu lực, chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cần phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ, trong trường hợp không gia hạn văn bằng bảo hộ coi như bị hủy. Tuy vậy, có rất nhiều trường hợp chủ sở hữu nhãn hiệu quên và để quá thời gian nêu trên mà không tiến hành gia hạn văn bằng bảo hộ độc quyền.

Quên không gia hạn nhãn hiệu độc quyền:

Gia hạn muộn chính là việc chủ sở hữu nhãn hiệu đã không thực hiện thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu không theo đúng thời hạn. Đơn yêu cầu gia hạn nhãn hiệu có thể nộp muộn tuy nhiên chúng không được muộn quá 06 tháng và chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cần nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho những tháng nộp muộn trước đó.

Nếu mà quá 06 tháng hiệu lực của Giấy chứng nhận nhãn hiệu hoàn toàn sẽ bị xóa bỏ và muốn được bảo hộ lại nhãn hiệu này, chủ sở hữu của nhãn hiệu buộc phải tiến hành thủ tục đăng ký mới nhãn hiệu đó.

Như vậy đối với nhãn hiệu hàng hóa của khách hàng đã hết hạn cách đây 4 tháng thì khách hàng vẫn có thể được gia hạn thêm giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu này được

Để có thể duy trì tính hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, khách hàng hãy chuẩn bị hồ sơ như sau:

– Giấy ủy quyền (theo mẫu của Oceanlaw);
– Bản gốc GCN ĐKNH.

Luật sư của Oceanlaw sẽ thay mặt khách hàng làm việc trên Cục sở hữu trí tuệ cho tới khi khách hàng nhận lại được giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đã được gia hạn hiệu lực mà quý khách hàng không cần phải trực tiếp đến Cục sở hữu trí tuệ hay quan tâm bất kỳ vấn đề nào liên quan tới thủ tục gia hạn bảo hộ này.

>>> Tư vấn về gia hạn giấy chứng nhận nhãn hiệu
>>> Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449