Cơ sở đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

0

Theo quy đinh của pháp luật Việt Nam về kinh doanh, sản xuất mỹ phẩm thì những cơ sở sản xuất mỹ phẩm trong nước ngoài điều kiện thành lập hợp pháp, thì bắt buộc phải xin giấy phép cở sở đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Oceanlaw là đơn vị tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đế quy trình cấp phép. Hôm nay Ocealaw tư vấn hỗ trợ khách hàng xin giấy phép trong thời gian nhanh nhất cũng như điều kiện xin giấy phép sản xuất mỹ phẩm.

Ngày 1 tháng 7 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 93/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Điều kiện đầu tiên là cá nhân, tổ chức bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp và có mã ngành nghề sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm. Sau khi thành lập doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó phải thỏa mãn điều kiện sau.

1. Điều kiện về nhân sự: Người phụ trách sản xuất của cơ sở phải có kiến thức chuyên môn về một trong các chuyên ngành hóa học, sinh học, dược học hoặc các chuyên ngành khác có liên quan đáp ứng yêu cầu của công việc.

2. Điều kiện về cơ sở vật chất:

  • Có địa điểm, diện tích, nhà xưởng, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu về dây chuyền sản xuất, loại sản phẩm mỹ phẩm mà cơ sở đó dự kiến sản xuất như đã nêu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;
  • Kho bảo quản nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm phải bảo đảm có sự tách biệt giữa nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm; có khu vực riêng để bảo quản các chất dễ cháy nổ, các chất độc tính cao, nguyên, vật liệu và sản phẩm bị loại, bị thu hồi và bị trả lại.

3. Có hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Nguyên liệu, phụ liệu dùng trong sản xuất mỹ phẩm phải đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất;
  • Nước dùng trong sản xuất mỹ phẩm tối thiểu phải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ăn uống do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;
  • Các loại bán thành phẩm đưa vào sản xuất phải có tiêu chuẩn chất lượng và đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất;
  • Quy trình rõ ràng cho từng sản phẩm khi sản xuất;
  • Có bộ phận kiểm tra chất lượng để kiểm tra chất lượng của nguyên liệu, bán thành phẩm, sản phẩm chờ đóng gói và thành phẩm;
  • Có hệ thống lưu giữ hồ sơ tài liệu.

4. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm:

Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm đối với các cơ sở sản xuất mỹ phẩm trên địa bàn.

5. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm  :

a) Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận sản xuất mỹ phẩm theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Sơ đồ mặt bằng và thiết kế của cơ sở sản xuất;
c) Danh mục thiết bị hiện có của cơ sở sản xuất;
d) Danh mục các mặt hàng đang sản xuất hoặc dự kiến sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng của từng mặt hàng.

Trên đây là sự tư vấn của Oceanlaw về xin giấy phép cơ sở đủ điều kiện kinh doanh mỹ phẩm, ngoài ra mỹ phẩm muốn lưu thông ngoài thị trường bắt buộc phải tiến hành công bố mỹ phẩm. Liên hệ : 0965 15 13 11 để được tư vấn.

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449