Công bố thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng

0

Công bố thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng.

Căn cứ pháp lý:

1- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;
2- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
3- Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 09/11/2012 của Bộ Y tế Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Cơ quan tiếp nhận, có thẩm quyền quyết định : Cục an toàn thực phẩm;

công bố thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cương chất dinh dưỡng

Trình tự xin giấy phép công bố thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng:

Bước 1: Qúy doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ gửi về Cục an toàn thực phẩm.

Bước 2: Cục an toàn thực phẩm tiếp nhân và kiểm tra hồ sơ. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục sẽ cấp giấy tiếp nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Nếu không thì phải trả lời văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Trả kết quả.

Doanh nghiệp gửi hồ sơ qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục an toàn thực phẩm;

Thành phần hồ sơ công bố quy định an toàn thực phẩm bao gồm:

– Bản công bố phù hợ quy định an toàn thực phẩm theo mẫu 02 nghị định 38/2012/NĐ-CP;
– Thông tin chi tiết sản phẩm theo mẫu 03;
– Giấy chứng nhận lưu hành tự do hoặc giấy tờ tương đương được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp được hợp pháp hóa lãnh sự;
– Kết quả kiẻm nghiệm sản phẩm trong 12 tháng gồm những chỉ tiêu theo yêu cầu quy chuẩn kỹ thuật.
– Bản kết hoạch giám sát định kỳ;
– Nhãn sản phẩm được lưu hành tại nước sở tại;
– Mấu sản phẩm hoàn chỉnh khi tiến hành công bố;
– Thông tin, tài liệu khoa học chứng minh về tác dụng tạo nên thực phẩm đã công bố.

Một số giấy tờ quan trọng khác :

– giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có ngành nghề kinh doanh thực phẩm;
giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở nhập khẩu thuộc đối tượng phải xin giấy phép.
– Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc những giấy tờ tương đương khác;

Thời gian nhận kết quả 30 ngày làm việc;

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449