Đầu tư nước ngoài là gì

0

Với kinh nghiệm của mình, trình độ cao am hiểu pháp luật trong và ngoài nước, chúng tôi cung cấp cho khách hàng những ý kiến pháp lý mang tính chất sáng tạo và hữu ích trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư  :

Tư vấn thành lập công ty 100%  vốn nước ngoài.

Chúng tôi tư vấn pháp lý đối với từng loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài : trong đó hoạt động dưới hình thức công ty liên doanh công ty tnhh một thành viên, công ty tnhh hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, hay hợp đồng hợp tác kinh doanh.

 • –     Hỗ trợ lựa chọn cách thức quản lý.
 • –     Tư vấn cách thức hoạt động và điều hành.
 • –     Tư vấn về mối quan hệ giữa các chức danh quản lý trong doanh nghiệp.
 • –     Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong doanh nghiệp.
 • –     Tư vấn về tỷ lệ và phương thức góp vốn.
 • –    Tư vấn về phương án chia lợi nhuận và xử lý các nghĩa vụ phát sinh.
 • –    Tư vấn về lựa chọn địa bàn đầu tư và các ưu đãi đầu tư nếu có.
 • –    Vấn đề khác có liên quan như thuế, tài chính doanh nghiệp, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội.

Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các tài liệu của nhà đầu tư:

Khi các bên cung cấp cho luật sư chúng tôi về tài liệu cùng yêu cầu tư vấn, luật sư sẽ tiến hành phân tích, đánh giá tính hợp pháp, phù hợp với yêu cầu công việc.

Luật sư của chúng tôi có thể tham gia đàm phán hỗ trợ doanh nghiệp, gặp mặt trao đổi với đối tác trong việc lập dự án, mua bán, sáp nhập Doanh nghiệp của Nhà đầu tư nước ngoài, chúng tôi sẽ xem xét và cử các luật sư giàu kinh nghiệm và phù hợp để tham gia hỗ trợ pháp lý cho nhà đầu tư.

Soạn thảo và nộp hồ sơ để xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

 • –      Tư vấn, đưa ra những phương án hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp.
 • –      Chuẩn bị tài liệu xin giấy chứng nhận đầu tư.
 • –      Lập dự án nghiên cứu khả thi (FS).
 • –      Tư vấn lập Hợp đồng hợp tác kinh doanh/Hợp đồng liên doanh.
 • –     Chuẩn bị giấy ủy quyền cùng các tài liệu liên quan.
 • –     Công chứng, dịch thuật các tài liệu  phục vụ cho việc đầu tư của Nhà đầu tư tại Việt Nam.
 • –     Các Văn bản, giấy tờ khác có liên quan trong từng trường hợp, tình huống cụ thể.

Tư vấn thành lập chinh nhánh,thủ tục văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Doanh nghiệp có thể hoạt động dưới hình thức là công ty liên doanh, công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, ngoài ra bạn có thể lựa chọn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện :

Đối với chi nhánh:

Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập và hoạt động thương mại tại Việt Nam theo quy định của Pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi Nhánh, bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh ;
 • Bản sao Điều lệ hoạt động của Chi nhánh,;
 • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 03 năm;
 • Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh sự tồn tại.

Mọi thông tin chi tiết đầu tư nước ngoài liên hệ trực tiếp đến văn phòng Oceanlaw, chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449