Hồ sơ gia hạn thương hiệu cần những giấy tờ gì?

0

Hồ sơ gia hạn thương hiệu cần những giấy tờ gì?

Hiện nay, vì nhu cầu phát triển ngày càng cao của nền kinh tế cùng yêu cầu cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh cũng như bảo vệ được thương hiệu của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đã thực hiện nhiều biện pháp trong đó có việc thực hiện đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu, thực hiện việc gia hạn thương hiệu để đảm bảo không có hàng nhái, hàng giả dưới tên nhãn hiệu và thương hiệu của công ty mình. Hãy tham khảo bài viết sau để có được những thông tin cần thiết nhất.

Thủ tục gia hạn thương hiệu, nhãn hiệu:

a. Trình tự thực hiện:
– Tiếp nhận đơn: Nộp đơn yêu cầu gia hạn thông qua đại diện sở hữu công nghiệp hoặc nộp đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ.
– Xử lý đơn:
+ Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố ở trên Công báo sở hữu công nghiệp;
+ Trường hợp đơn có sai sót, không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối gia hạn, nêu rõ lý do để những người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu người yêu cầu không sửa sai sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không chính đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết địnn từ chối gia hạn.
b. Hồ sơ gia hạn nhãn hiệu bao gồm:
+ Bản gốc Văn bằng bảo hộ;
+ Giấy uỷ quyền (Gửi lại cho khách hàng khi nhận được thông tin gia han thương hiệu)
+ Tờ khai 02 bản (Gửi lại cho quí khách khi nhận được thông tin gia hạn thương hiệu);
+ Chứng từ nộp phí, lệ phí khi gia hạn.
c. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
– Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29.11.2005;
– Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22.9.2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
– Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14.02.2007 của Bộ Khoa học và Công nghệp hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;
– Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp
Hãy liên hệ tới Oceanlaw để được tư vấn thêm.
>>> Tư vấn thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam
>>> Tư vấn thủ tục gia hạn đăng ký nhãn hiệu trong nước

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449