Luật hòa giải quy định năm 2013

0

Luật hòa giải ở cơ sở được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 5 ngày 20/6/2013.

Luật Hòa giải ở cơ sở  gồm 5 chương, 33 điều, quy định nguyên tắc, chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên, tổ hòa giải; hoạt động hòa giải ở cơ sở; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Luật này có hiệu lực thi hành từ 1/1/2014.

Oceanlaw cung cấp dịch vụ thành lập công ty, trong và ngoài nước, tư vấn miễn phí cho doanh nghiệp khi liên hệ đến văn phòng chúng tôi.

>>> Mua sắm quản lý dự án có điều kiện gì

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449