Mua sắm quản lý dự án cần có điều kiện gì

0

Vào ngày 20/12/2013 của Bộ tài chính đã quy định việc quản lý , sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn Nhà Nước, trong đó khi muốn mua sắm quản lý dự án thì phải đáp ứng điều kiện sau ( Thông tư số 198/2013/TT-BTC ) .

  • Không được bố trí, sắp xếp trong số tài sản hiện có đơn vị, cơ quan.
  • Không áp dụng được hình thức thuê tài sản phục vụ công tác quản lý dự án.
  • Không được áp dụng hình thức điều chuyển tài sản theo quy định của pháp luật hoặc có điều chuyển nhưng chỉ đáp ứng được một phần.

Thông tư này cũng quy định, khi dự án được kết thúc, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền điều chuyển tài sản cho các cơ quan, tổ chức,  đơn vị có nhu cầu sử dụng tài sản mà còn thiếu so với tiêu chuẩn quy định mức tài sản sử dụng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thanh lý đối với tài sản đã hết hạn sử dụng mà theo quy định không thể sử dụng được nữa;

Chuyển giao về địa phương quản lý đối với diện tích đất Ban quản lý dự án được giao (hoặc tạm giao) để phục vụ công tác thi công dự án hoặc bán đối với các tài sản không xử lý theo hình thức điều chuyển hoặc thanh lý…

>>> Tư vấn lập dự án đầu tư

Việc bán tài sản được thực hiện thông qua phương thức đấu giá công khai theo quy định của pháp luật. Riêng đối với tổ chức hoặc cá nhân đăng ký mua tài sản trên đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để sử dụng cho mục đích xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường phù hợp với quy hoạch được duyệt;

Các trường hợp đã hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá tài sản mà chỉ có một tổ chức hoặc cá nhân đăng ký mua tài sản và trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm và trường hợp giá trị tài sản theo đánh giá lại dưới 50 triệu đồng/đơn vị tài sản, được phép bán chỉ định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2014.

Nếu gặp khó khăn trong thông tư này liên hệ trực tiếp đến văn phòng luật chúng tôi để được tư vấn, chúng tôi hỗ trợ bạn về những thủ tục pháp lý.

Xem thêm : Thủ tục thành lập công ty tnhh

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449