Tính an toàn của mỹ phẩm khi công bố

0

Những tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường phải đảm bảo các sản phẩm của mình không có hại đối với sức khoẻ con người khi được dùng trong các điều kiện bình thường hay các điều kiện thích hợp được hướng dẫn, phù hợp với dạng bào chế, thông tin ghi trên nhãn, hướng dẫn sử dụng, thận trọng đặc biệt, cũng như các thông tin khác cung cấp bởi nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm.
Nhà sản xuất, chủ sở hữu sản phẩm phải đánh giá độ an toàn trên từng sản phẩm mỹ phẩm căn cứ theo hướng dẫn đánh giá tính an toàn mỹ phẩm của ASEAN. Giới hạn kim loại nặng và vi sinh vật trong mỹ phẩm phải đáp ứng yêu cầu của ASEAN quy định trong Phụ lục số 06-MP. Thành phần công thức mỹ phẩm cần phải đáp ứng theo những Phụ lục (Annexes) – bản mới nhất của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN (địa chỉ truy cập: www.dav.gov.vn hay www.aseansec.org).
Các thành phần chất cấm, các thành phần có quy định về giới hạn nồng độ, hàm lượng và điều kiện sử dụng trong công thức sản phẩm mỹ phẩm

Những tổ chức, cá nhân không được đưa ra thị trường những sản phẩm mỹ phẩm có chứa:

1. Một vài chất cấm sử dụng trong mỹ phẩm với điều kiện đi kèm được liệt kê tại Phụ lục II (Annex II).
2. Một vài thành phần được liệt kê trong phần đầu tiên của Phụ lục III (Annex III), với nồng độ, hàm lượng vượt quá giới hạn hoặc nằm ngoài điều kiện cho phép.
3. Một vài chất màu khác với các chất được liệt kê trong Phụ lục IV (Annex IV), phần 1, trừ trường hợp các mỹ phẩm chứa những chất màu với mục đích duy nhất để nhuộm tóc.
4. Những chất màu được liệt kê trong Phụ lục IV (Annex IV), phần 1 được sử dụng ngoài điều kiện đã nêu.
5. Những chất bảo quản nằm ngoài danh mục trong Phụ lục VI (Annex VI), phần 1.
6. Những chất bảo quản được liệt kê ở Phụ lục VI (Annex VI), phần 1, với hàm lượng vượt quá giới hạn hoặc nằm ngoài điều kiện cho phép, trừ trường hợp một vài chất này được sử dụng với mục đích đặc biệt, không liên quan đến công dụng là chất bảo quản.
7. Những chất lọc tia tử ngoại nằm ngoài danh mục ở trong Phụ lục VII (Annex VII), phần 1.
8. Một vài chất lọc tia tử ngoại nằm ở Phụ lục VII (Annex VII), phần 1 mặc dù vậy có hàm lượng vượt quá giới hạn hoặc điều kiện cho phép.
Sự có mặt của các chất được liệt kê tại Phụ lục II (Annex II) với hàm lượng vết vẫn được chấp nhận nếu vì lý do kỹ thuật không thể tránh được trong “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” và vẫn đảm bảo yêu cầu về mức độ an toàn của mỹ phẩm như quy định ở trong Điều 13 của Thông tư này.

 

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449