Browsing: Tư vấn đầu tư

Doanh nghiệp quy định hợp đồng vay tài sản
0

Quy định hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận đồng bộ giữa các bên, trong đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; Trong đó khi đến hạn trả, bên vay hoàn toàn phải trả cho bên Vay tài sản cùng loại theo số lượng, chất lượng. Trả lãi nếu hai bên có thỏa thuận khác.