Quy định hợp đồng vay tài sản

0

Quy định hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận đồng bộ giữa các bên, trong đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; Trong đó khi đến hạn trả, bên vay hoàn toàn phải trả cho bên Vay tài sản cùng loại theo số lượng, chất lượng. Trả lãi nếu hai bên có thỏa thuận khác.

Hợp đồng vay tài sản có thể được giao kết bằng lời nói, văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể:

  • Nghĩa vụ của bên cho vay

1. Giao tài sản cho bên vay đầy đủ, đúng chất lượng, số lượng vào thời điểm và địa điểm đã thoả thuận;

2. Bồi thường thiệt hại cho bên vay, nếu bên cho vay biết tài sản không bảo đảm chất lượng mà không báo cho bên vay biết, trừ trường hợp bên vay biết mà vẫn nhận tài sản đó.

  • Nghĩa vụ trả nợ của bên vay

Bên vay phải có nghĩa vụ trả tài sản đúng hạn, thời điểm, chất lượng thỏa thuận. Nếu thỏa thuận không đúng địa điểm thì trả lại tại nơi cư trú cho bên vay

Khi không trả hoặc trả chậm mà có thỏa thuận bổi thường thì bên vay sẽ phải trả lãi theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ

Trong trường hợp vay có lãi thì ngoài lãi gốc còn phải trả thêm lãi như trên.

Đầu tư hình thức bcc hiện nay là một trong những hình thức đầu tư quan trong nhất hiện nay đối với Việt Nam.

quy định hợp đồng vay tài sản

  • Lãi suất

Lãi xuất do hai bên tự thỏa thuận với nhau nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất do ngân hàng nhà nước công bố.

Trong trường hợp không có thỏa thuận thì sẽ áp dụng với quy định của ngân hàng nhà nước với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ.

  • Thực hiện hợp đồng vay không kỳ hạn

Trong trường hợp vay không kì hạn :

Nếu không có lãi thì hai bên có quyền đòi và trả tài sản bất kì lúc nào nhưng phải báo trước với nhau một khoảng thời gian hợp lý

Nếu có lãi thì ngoài việc báo trước ra phải trả (nhận) lãi đến thời điểm nhận tài sản

  • Thực hiện hợp đồng vay có kỳ hạn

Trường hợp vay có kỳ hạn, không lãi thì bên vay phải trả lại tài sản bất cứ lúc nào, trong đó phải báo trước cho cho bên cho vay khoảng thời gian hợp lý. còn bên cho vay chỉ được đòi lại tài sản trước kỳ hạn, nếu được bên vay đồng ý.

Đối với hợp đồng vay có kỳ hạn và có lãi thì bên vay có quyền trả lại tài sản trước kỳ hạn, nhưng phải trả toàn bộ lãi theo kỳ hạn, nếu không có thoả thuận khác.

Mọi thông tin chi tiết về vấn đề này liên hệ trực tiếp đến văn phòng luật chúng tôi để được luật sư hỗ trợ tốt nhất. Khách hàng có thể chat trực tuyến với chúng tôi hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên dưới.

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449