Tư vấn hỗ trợ thành lập văn phòng, chi nhánh, kinh doanh cho doanh nghiệp

0

Khi thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh thì điều doanh nghiệp mong muốn nhất chính là nhu cầu mở rộng doanh nghiệp của mình, mở rộng hoạt động kinh doanh, trong đó loại hình phổ biến của doanh nghiệp bao gồm vấn đề sau  :

Thành lập Chi nhánh công ty : Hoạt động phụ thuộc vào Doanh nghiệp có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc 1 phần chức năng của doanh nghiệp, đại diện theo ủy quyền, trong đó ngành nghề kinh doanh phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Văn phòng đại diệnvăn phòng phụ thuộc vào doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện bảo vệ lợi ích đó. Nội dung phải phù hợp với nội dung hoạt động doanh nghiệp (Văn phòng đại diện không được thực hiện các hoạt động kinh doanh).

Địa điểm kinh doanh: Địa điểm kinh doanh là nơi tiến hành các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không nhất thiết là trụ sở chính. Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp đặt tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Doanh nghiệp có thể thành lập một hoặc nhiều địa điểm kinh doanh trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp hoạt động để tiến hành kinh doanh. Địa điểm kinh doanh nộp thuế môn bài như Công ty.

Để thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải tiến hành các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Chi nhánh, Văn phòng đại diện tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở của Chi nhánh, Văn phòng đại diện.

Thay đổi đăng ký kinh doanh bổ sung thêm địa điểm kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Doanh nghiệp cần hiểu rõ sự khác biệt trong bản chất, đặc điểm về mặt pháp lý cũng như các vấn đề tài chính để đảm bảo lợi ích lâu dài trong hoạt động của Doanh nghiệp.

Tư vấn về thành lập VPĐD, CN, Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp:

Tư vấn về việc thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện: Chi nhánh hoạch toán độc lập hay hoạch toán phụ thuộc, chức năng hoạt động của Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện….

Tư vẫn hỗ trợ khách hàng hoàn thành địa điểm kinh doanh.

Tiến hành các thủ tục thành lập VPĐD, CN, Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:

Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ thành lập VPĐD, CN, Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Tiến hành các thủ tục thành lập VPĐD, CN, Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra nếu bạn có nhu cầu thành lập công ty cổ phần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong thời gian sớm nhất.

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181