Công bố hợp quy sản phẩm sữa dạng bột và quy định của pháp luật

0

Công bố hợp quy sản phẩm sữa dạng bột là việc bắt buộc đối với tất cả những nhà sản xuất hay kinh doanh mặt hàng này để đảm bảo đúng quy định ban hành và đảm bảo tính an toàn cho chất lượng sản phẩm và sức khỏe khách hàng.

Công bố hợp quy các sản phẩm sữa dạng bột

Quy chuẩn này quy định một vài chỉ tiêu an toàn thực phẩm và một số yêu cầu quản lý đối với các sản phẩm sữa dạng bột, bao gồm sữa bột, cream bột, whey bột và sữa bột gầy có bổ sung chất béo thực vật. Quy chuẩn này không áp dụng đối với các sản phẩm sữa theo công thức dành cho trẻ tới 36 tháng tuổi, sữa theo công thức với mục đích y tế đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh và thực phẩm chức năng.

Các sản phẩm sữa dạng bột được nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh trong nước cần được công bố hợp quy phù hợp với những quy định tại Quy chuẩn này. Phương thức, trình tự, thủ tục công bố hợp quy được làm theo Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy được ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định của pháp luật.

Những sản phẩm sữa dạng bột, bao gồm sữa bột, cream bột, whey bột và sữa bột gầy có bổ sung chất béo thực vật. Một vài sản phẩm sữa dạng bột được nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh trong nước phải được công bố hợp quy phù hợp với những quy định tại QCVN 5-2/2010/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với những sản phẩm sữa dạng bột. Về thủ tục, hồ sơ tương tự như các sản phẩm nằm trong Danh mục một số thực phẩm phải công bố chất lượng cũng như công bố thực phẩm.

Trên đây là một vài thông tin cơ bản cần thiết chúng tôi cung cấp cho các bạn cùng tham khảo, ngoài ra các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết một vài mảng công bố thực phẩm, hợp quy vật liệu xây dựng, hợp quy phân bón, hợp quy tiếp xúc thực phẩm thì hãy liên hệ công ty luật Oceanlaw để được tư vấn.

Tham khảo thêm:

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449