Điểm hạn chế của hệ thống Madrid về bảo hộ nhãn hiệu

0

Hệ thống Madrid về đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ngoài những ưu điểm là có thể làm 1 đơn và đăng ký tại nhiều quốc gia thì cũng có một số nhược điểm khi đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước madrid sau :

Chưa có thống nhất về thẩm định đơn : Mỗi một quốc gia lại có một quy định thẩm định đơn riêng, độc lập với nhau, do đó chưa có một hệ thống đồng bộ về đăng ký bảo hộ cộng đồng.

Tình trạng của đơn khi đăng ký the nghị định thư Madrid hay thỏa ước Madrid khó lắm bắt. Đơn đăng ký quốc tế trước khi có thư chấp nhận bảo hộ từ các cơ quan sở hữu trí tuệ của quốc gia được chỉ định.

Thiếu sự hài hòa trong việc áp dụng Hệ thống Madrid tại từng các quốc gia.

Một trong những thiếu sót về hiệu lực đó là  nếu một quốc gia dù đã là thành viên của Hệ thống Madrid nhưng chưa luật hóa quy định của hệ thống vào văn bản quốc gia thì đăng ký quốc tế cũng không phát sinh hiệu lực.

Khi áp dụng bảng phân loại hàng hóa dịch vụ và sản phẩm : Tại mỗi một quốc gia không có sử dụng hệ thống phân loại hàng hóa, dịch vụ riêng, cũng không sử dụng bảng phân loại NICE, từ đó dẫn tới việc cơ quan sở hữu trí tuệ sẽ từ chối đăng ký quốc tế, do hàng hóa phân loại không chính xác.

Về việc chỉ định , một số quốc gia không chấp nhận chỉ định sau đối với đăng ký quốc tế có trước khi các quốc gia này tham gia hệ thống.

Thiếu sót về từ chối đăng ký: Đăng ký quốc tế phụ thuộc vào các nhãn hiệu cơ sở trong thời gian 5 năm đầu kể từ ngày đăng ký; Nếu cơ sở bị từ chối hoặc đăng ký cơ sở bị mất hiệu lực trong thời gian đó thì đăng ký quốc tế cũng bị mất hiệu lực

Vấn đề thời gian trả lời: Từ chối đơn đăng ký bảo hộ sẽ được thông báo từ WIPO nhưng thời hạn để trả lời là cố định tùy thuộc vào luật của từng quốc gia, và ở một số quốc gia, thời hạn này rất ngắn (Trung Quốc, Hàn Quốc)

Việc thẩm định đăng ký quốc tế đôi khi khắt khe hơn so với đăng ký tại từng quốc gia . Trên đây là nhược điểm khi đăng ký bảo hộ ra nước ngoài theo nghị định Madrid, nếu cho thắc mắc liên hệ với chúng tôi.

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449