Hướng dẫn nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm

0

Bước 1: Từ màn hình tìm kiếm thông tin hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu, nhấn để thực hiện khai báo mới thông tin hồ sơ:

Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình thêm mới. Doanh nghiệp thực hiện nhập các thông tin đầy đủ và hợp lệ.

 • Nhãn hàng*: Cho phép nhập.
 • Tên sản phẩm*: Cho phép nhập.
 • Danh sách các dạng hoặc màu: Cho phép nhập.
 • Dạng sản phẩm: Check chọn 1 hoặc nhiều dạng sản phẩm. Trường hợp chọn dạng sản phẩm là các dạng khác thì phải nhập thông tin vào ô Dạng sản phẩm khác
 • Mục đích sử dụng*: Cho phép nhập.
 • Dạng trình bày: Chỉ chọn 1 dạng trình bày. Trường hợp chọn dạng trình bày là các dạng khác thì phải nhập thông tin vào ô Dạng trình bày khác
 • Nhóm thông tin về nhà sản xuất:
  Doanh nghiệp có thể khai báo nhiều nhà sản xuất (nếu sản phẩm có nhiều nhà sản xuất). Các bước khai báo thông tin từng nhà sản xuất như sau:
 • Nhập các thông tin: Tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, số fax, nước sản xuất. Nhấn nút
Hướng dẫn nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm

Nhà sản xuất sau khi thêm thành công hiển thị dưới danh sách nhà sản xuất, như sau:

Lưu ý:

 • Doanh nghiệp nếu muốn sửa lại thông tin nhà sản xuất đã thêm thì nhấn vào icon ở cột sửa. Thông tin của nhà sản xuất sẽ hiển thị lên như sau:

Doanh nghiệp thực hiện sửa thông tin và nhấn lại nút để cập nhật thông tin đã sửa.

 • Doanh nghiệp nếu muốn xóa thông tin nhà sản xuất đã thêm thì nhấn vào icon ở cột Xóa. Thông tin của nhà sản xuất sẽ được xóa khỏi danh sách các nhà sản xuất
 • Nhóm thông tin đơn vị đóng gói:
  Doanh nghiệp có thể khai báo 1 hoặc nhiều đơn vị đóng gói chính, đơn vị đóng gói thứ cấp. Các bước khai báo như sau:
 • Check chọn hoặc đóng gói chính hoặc đóng gói thứ cấp.
 • Nhập các thông tin Tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, số fax, nước đóng gói. Nhấn nút .

Đơn vị đóng gói sau khi thêm thành công sẽ hiển thị dưới danh sách đơn vị đóng gói như sau:

Lưu ý:

 • Doanh nghiệp nếu muốn sửa lại thông tin đơn vị đóng gói đã thêm thì nhấn vào icon ở cột sửa. Thông tin của đơn vị đóng gói sẽ hiển thị lên như sau:

Tham khảo bài viết: Công bố mỹ phẩm hàn quốc

Doanh nghiệp thực hiện sửa thông tin và nhấn lại nút để cập nhật thông tin đã sửa.

 • Doanh nghiệp nếu muốn xóa thông tin đơn vị đóng gói đã thêm thì nhấn vào icon ở cột Xóa. Thông tin của đơn vị đóng gói sẽ được xóa khỏi danh sách các đơn vị đóng gói
 • Nhóm thông tin tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường:
 • Nhập các thông tin: Tên công ty, địa chỉ công ty, số điện thoại, số fax, số giấy phép kinh doanh
 • Nhóm thông tin về người đại diện theo pháp luật của công ty:
 • Nhập các thông tin: Họ tên, điện thoại , email, chức vụ
 • Nhóm thông tin công ty nhập khẩu:
 • Nhập các thông tin: Tên công ty, địa chỉ, số điện thoại*, số fax.
 • Nhóm thông tin danh sách thành phần:
 • Check chọn vào các ô cam kết
 • Khai báo đầy đủ các thành phần có trong sản phẩm mỹ phẩm:
  Nhập Tên đầy đủ thành phần*, Tỷ lệ % của những chất có giới hạn về nồng độ, hàm lượng, Dạng hoặc màu, Ghi chú. Nhấn nút

Thành phần sản phẩm sau khi thêm thành công sẽ hiển thị dưới danh sách thành phần như sau:

Lưu ý:

 • Doanh nghiệp nếu muốn sửa lại thông tin thành phần đã thêm thì nhấn vào icon ở cột sửa. Thông tin của thành phần sẽ hiển thị lên như sau:

Doanh nghiệp thực hiện sửa thông tin và nhấn lại nút để cập nhật thông tin đã sửa.

 • Doanh nghiệp nếu muốn xóa thông tin thành phần đã thêm thì nhấn vào icon ở cột Xóa. Thông tin của thành phần sẽ được xóa khỏi danh sách thành phần của sản phẩm.
 • Nhóm Thông tin ký hồ sơ: Nhập nơi ký, Ngày ký, Người ký*.
  Lưu ý: Các trường thông tin đánh dấu sao là các trường thông tin bắt buộc nhập
  Sau khi nhập đầy đủ thông tin trong tab Hồ sơ, doanh nghiệp thực hiện nhấn nút ở dưới màn hình thêm mới.
  Hệ thống hiển thị màn hình xác nhận việc lưu hồ sơ. Nhấn OK.

Nếu các trường dữ liệu được nhập đầy đủ thì hệ thống sẽ thông báo Thao tác thành công. Hồ sơ ở trạng thái Mới tạo, hiển thị dòng trên cùng trong grid danh sách hồ sơ ở màn hình quản lý hồ sơ.

Trường hợp không nhập các trường thông tin bắt buộc, hoặc nhập dữ liệu không hợp lệ, hệ thống sẽ thực hiện không lưu thông tin, kiểm tra và đưa ra cảnh báo lỗi ở trường thông tin.

Trên đây là hướng dẫn nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm tại cơ quan có thẩm quyền. Khách hàng có thắc mắc cần giải đáp liên hệ đến Oceanlaw để được tư vấn.

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181