pháp luật hôm nay

0

OCEANLAW cung cấp thông tin pháp luật sửa đổi bổ sung về BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA VIỆN KIỂM SÁT CẤP TRÊN VÀ VIỆN KIỂM SÁT CẤP DƯỚI TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ DO VIỆN KIỂM SÁT CẤP TRÊN THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT ĐIỀU TRA VÀ TRUY TỐ, PHÂN CÔNG CHO VIỆN KIỂM SÁT CẤP DƯỚI THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT XÉT XỬ SƠ THẨM.

pháp luật hôm nay

Số: 314/QĐ-VKSTC

Đây là nội dung nổi bật của Quyết định 314/QĐ-VKSTC ngày 05/7/2018 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành.

Theo đó, đối với án hình sự do VKS cấp trên thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và truy tố, phân công cho VKS cấp dưới thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm thì ở giai đoạn sơ thẩm:

Trường hợp KSV được biệt phái và KSV của VKSND cấp dưới cùng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm thì lãnh đạo VKS cấp dưới  phân công trách nhiệm của mỗi KSV tại phiên tòa.

Việc phân công trách nhiệm sẽ thực hiện theo hướng:

– KSV của VKS cấp dưới chịu trách nhiệm kiểm sát thủ tục tố tụng tại phiên tòa; tham gia xét hỏi, tranh luận;

– KSV được biệt phái chịu trách nhiệm công bố Cáo trạng; tham gia xét hỏi; tranh luận;

– Tại phiên tòa, nếu có chứng cứ, tài liệu có thể làm thay đổi quyết định truy tố của VKS cấp trên thì KSV cấp dưới và KSV được biệt phái báo cáo lãnh đạo hai đơn vị để báo cáo Viện trưởng VKS cấp trên quyết định,…

Xem chi tiết cách thức phối hợp giữa VKS các cấp trong các giai đoạn khác của quá trình giải quyết vụ án hình sự tại Quyết định 314/QĐ-VKSTC ngày 05/7/2018.

Oceanlaw luôn cố gắng tập hợp những tin tức pháp luật mới nhất để đưa đến bạn đọc.

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181