Quy định cần biết trước khi công bố mỹ phẩm

0

Trước khi mang sản phẩm ra kinh doanh trên thị trường. Tổ chức, cá nhân chỉ được phép đem sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường sau khi đã công bố lưu hành mỹ phẩm và được tiếp nhận (có số tiếp nhận bản công bố mỹ phẩm) của Cục Quản lý dược Việt Nam và doanh nghiệp sau khi công bố chất lượng sản phẩm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất an toàn, hiệu quả của mỹ phẩm đem ra thị trường và phải tuân thủ theo quy định của luật pháp Việt Nam.

Quy định cần biết trước khi công bố mỹ phẩm

Tổ chức đứng tên trên hồ sơ công bố mỹ phẩm cần có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có chức năng kinh doanh mỹ phẩm.
Tổ chức đứng tên trên hồ sơ công bố mỹ phẩm khi nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm phải gửi kèm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay Giấy phép đầu tư (nộp cùng với lần công bố đầu tiên) và kèm theo đĩa mềm những dữ liệu công bố.
Tài liệu được nộp trực tiếp ở Cục Quản lý dược Việt Nam hay được gửi qua đường bưu điện. Cục Quản lý dược Việt Nam có trách nhiệm ban hành số tiếp nhận hồ sơ công bố trong thời hàn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp lệ cùng lệ phí công bố theo quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam.
Ngôn ngữ trình bày trong bản công bố:
Bản công bố nộp trên Cục Quản lý dược Việt Nam phải bằng tiếng Việt và/hay Tiếng Anh (theo Phụ lục số 01-MP).
Từng sản phẩm mỹ phẩm nộp 03 bản công bố. Sau khi cấp số phiếu tiếp nhận Cục Quản lý dược Việt Nam lưu 2 bản, trả đơn vị 1 bản. Trường hợp dưới đây, một số sản phẩm được phép công bố trong cùng một bản công bố:
1. Một vài sản phẩm được đóng dưới tên chung và được bán dưới dạng 01 bộ sản phẩm,
2. Các sản phẩm có công thức tương tự nhau nhưng có màu sắc hay mùi khác nhau
3. Một số sản phẩm mỹ phẩm khác nhau tuy vậy được đóng gói chung trong cùng 01 bao gói như một doanh nghiệp đóng gói
4. Những dạng khác sẽ được Cục Quản lý dược Việt Nam quyết định căn cứ theo quyết định của ủy ban mỹ phẩm ASEAN.
Khi có thay đổi những thông tin đã công bố được quy định tại phụ lục số 4-MP của Quy chế này, tổ chức, cá nhân cần phải công bố lại với Cục Quản lý dược Việt Nam và cần nộp lệ phí theo quy định.
Số tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm có giá trị ba năm. Một số tổ chức, cá nhân cần phải làm công bố lại ít nhất 1 tháng trước khi số tiếp nhận hồ sơ công bố hết hạn và cần phải nộp lệ phí theo quy định.

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449