Thời hạn giao đất nông nghiệp

0

Theo quy định mới của luật đất đai năm 2013, Có hiệu lực từ ngày 01/07/2014, trong đó quy định về thời hạn cho thuê đất; giao đất, công nhận quyền sử dụng đất để trồng cây hàng năm, hay đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho hộ gia đình. Sẽ tăng lên 50 năm thay vì 20 năm như trước kia.

Thời hạn giao đất, cho thuê đất vẫn dữ nguyên ở mức tố đa là 70 năm (đối với dự án đầu tư lớn nhưng thu hồi chậm). 99 năm đối với thuê đất xây trụ sở làm việc của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao và 70 năm đối với đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp…;

Hạn mức giao đất nông nghiệp cũng không có thay đổi đáng kể, tối đa 10 ha  hoặc 30 ha đất trồng cây lâu năm cho mỗi hộ gia đình, cá nhân ở xã, phường, thị trấn ở đồng bằng hoặc ở trung du, miền núi và tối đa 30 ha đất rừng phòng hộ; đất rừng sản xuất đối với mỗi hộ gia đình hoặc cá nhân…;

Đối với đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất của mỗi hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, trong đó hạn mức giao đất tối đa không quá 3 ha cho với đất của mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khu vực Đông Nam Bộ hay Đồng Bằng sông cửu long không quá 02 ha đối với các tỉnh, thành phố thuộc trung ương.

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181