Kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ có phải đóng phí PCCC

0

Theo thông tư số 214/2013/TTLT-BTC-BCA của Bộ tài chính và Bộ công an quy định và được thị hành một số điều của Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/05/2012 về kinh doanh bảo hiểm cháy nổ phải có trách nhiệm đóng góp kinh phí cho hoạt động này.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ 30/06 và ngày 31/12 hàng năm, Các doanh nghiệp phải có trách nhiệm chuyển số tiền đóng góp kinh phí hoạt động PCCC vào tài khoản của cục cảnh sát PCCC và cứu nhãn, cứu hộ do Bộ công an mở.

xin giấy phép phòng cháy chữa cháy

Nếu là bảo hiểm trọn gói trong đó bao gồm bảo hiểm cháy nổ thì doanh nghiệp phải có trách nhiệm tách riêng phần bảo hiểm này và bắt buộc bằng phụ lục đính kèm hợp đồng và phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 130/2006/NĐ-CP.

Xem thêm : Một số trường hợp không được thanh toán bằng tiền mặt

Trong thời hạn 90 ngày, kể từ khi kết thúc năm tài chính, DN bảo hiểm có trách nhiệm lập báo cáo quyết toán nguồn kinh phí phải đóng góp cho các hoạt động PCCC; đối chiếu số liệu đã nộp với số liệu trong báo cáo quyết toán, nếu số đã nộp lớn hơn số phải nộp thì số nộp thừa được để lại để tính cho số nộp của năm sau; nếu số đã nộp thấp hơn số phải nộp thì DN bảo hiểm có trách nhiệm nộp bổ sung đủ số còn thiếu trong vòng 05 ngày làm việc.

Thông tư này ó hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/02/2014

Nếu khách hàng có thắc mắc về vấn đề này, liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất, Oceanlaw sẽ hỗ trợ khách hàng nhanh nhất có thể.

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449