Bố cáo nội dung đăng ký kinh doanh

0

Khi bạn xin giấy phép đăng ký kinh doanh thì công việc đầu tiên của bạn là phải tiến hành công bố Nội dung đăng ký kinh doanh, Đây là trách nhiệm là nghĩa vụ của doanh nghiệp khi thành lập doanh nghiệp, trong đó được quy định như sau :

Thời gian 30 ngày, được thành lập hoặc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thì doanh nghiệp phải đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

  • Tên doanh nghiệp;
  •  Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện;
  •  Ngành, nghề kinh doanh;
  •  Vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; số cổ phần và giá trị vốn cổ phần đã góp và số cổ phần được quyền phát hành đối với công ty cổ phần; vốn đầu tư ban đầu đối với doanh nghiệp tư nhân; vốn pháp định đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định;
  •  Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu, của thành viên hoặc cổ đông sáng lập;
  •  Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
  •  Nơi đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp trả phải phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp do Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quy định.

Doanh nghiệp là phải trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, khi gặp khó khăn trong quá trình hoàn thành thủ tục hồ sơ liên hệ trực tiếp đến văn phòng luật Oceanlaw để được tư vấn, hỗ trợ về vấn đề này.

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449