Một số hợp đồng quy định trong hoạt động xây dựng

0

Hợp đồng trong hoạt động xây dựng là sự thỏa thuận giữa hai bên giao thầu với nhau về việc thiết lập thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên để thực hiện một, Một số hay toàn bộ công việc trong hoạt động xây dựng.

Hợp đồng trong hoạt động xây dựng được xác lập cho các công việc lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế công trình, giám sát, thi công xây dựng công trình, quản lý dự án xây dựng công trình và các công việc khác trong hoạt động xây dựng.

Trong đó hợp đồng này được xác lập bằng văn bản phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Tùy theo quy mô, tính chất của từng công trình, loại công việc, các mối quan hệ giữa các bên, hợp đồng trong hoạt động xây dựng có nhiều nội dung khác nhau.

Nội dung chủ yếu của hợp đồng trong hoạt động xây dựng:

Hợp đồng trong hoạt động xây dựng bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Nội dung công việc phải thực hiện;

2. Chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật khác của công việc;

3. Thời gian và tiến độ thực hiện;

4. Điều kiện nghiệm thu, bàn giao;

5. Giá cả, phương thức thanh toán;

6. Thời hạn bảo hành;

7. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

8. Các thoả thuận khác theo từng loại hợp đồng;

9. Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng.

Một số dẫn chứng căn cứ do vi phạm hợp đồng.

Về điều chỉnh hợp đồng trong hoạt động xây dựng:

Chỉ có thể thay đổi điểu chỉnh hợp đồng xây dựng trong một số trường hợp: Khi có sự thay đổi dự án đầu tư xây dựng công trình; Khi gặp phải chính sách có liên quan và các trường hợp bất khả kháng.

Người cho phép điều chỉnh hợp đồng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình và bồi thường thiệt hại do hậu quả của việc quyết định gây ra.

Thưởng hợp đồng, phạt vi phạm hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng trong hoạt động xây dựng:

Một trong những nội dung quan trọng quy định trong trường hợp khi hai bên ký hợp đồng, có thỏa thuận, đó là vấn đề thượng, phạt vi phạm, và việc giải quyết tranh chấp hợp đồng. Mức thưởng được quy định trong hợp đồng, trong đó không quá 12 % giá trị phần hợp đồng làm lợi, mức phạt cũng không được vượt quá 12 % giá trị hợp đồng bị vi phạm đối với công trình xây dựng.

Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình giải quyết hồ sơ, liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất, Oceanlaw hỗ trợ khách hàng đăng ký thành lập doanh nghiệp thời gian nhanh nhất.

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449