Một số căn cứ do vi phạm hợp đồng

0

Khi một trong hai bên có hành vi vi phạm hợp đồng thì trách nhiệm do vi phạm hợp đồng như thế nào. Đây là một trong những hình thức trách nhiệm pháp lý,chỉ phát sinh khi có những sai phạm nghĩa vụ pháp lý một trong hai bên. Trong đó vi phạm dựa vào một trong những căn cứ sau :

  • Có hành vi vi phạm hợp đồng:

Khi hai bên đã có hợp đồng có hiệu lực mà các bên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ quy định lầ vi phạm hợp đồng.

  • Có thiệt hại thực tế xảy ra:

Thiệt hại thực tế là những thiệt hại (tổn thất về tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại…) mà bên bị vi phạm phải chịu do hành vi vi phạm hợp đồng của bên vi phạm. Trong đó hai bên khi tham gia hợp đồng có quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng như sau :

  • Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm hợp đồng và thiệt hại thực tế:
  • Mối quan hệ giữa hành vi vi phạm hợp đồng và thiệt hại thực tế là mối quan hệ nhân quả. Bên có hành vi vi phạm chỉ phải bồi thường thiệt hại khi hậu quả do chính hành vi vi phạm của mình gây ra.

Có lỗi của bên vi phạm:

Bên vi phạm trong trách nhiệm hợp đồng sẽ được áp dụng theo một số nguyên tắc suy đoán, theo đó mọi hành vi không thực hiện, hay thực hiện không đúng như hợp đòng thì đều bị suy đoán là lỗi trừ trường hợp bên vi phạm chứng minh được chứng minh là không có lỗi.

Một số trường hợp phải thực hiện bố cáo nội dung trong đăng ký kinh doanh. Khi gặp khó khăn trong việc bố cáo nội dung thì bạn phải là gì.

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449