Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dịch vụ

0

Khái niệm hợp đồng dịch vụ:

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dịch vụ đây là thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên cung ứng dịch vụ cần thực hiện công việc cho thuê bên dịch vụ, ngược lại bên cho thuê dịch vụ phải trả tiền cho bên cung ứng dịch vụ.

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dịch vụ:

Bên thuê dịch vụ:

Quyền:

 • Bên cung ứng dịch vụ thực thiện mọi yêu cầu theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và những thỏa thuận khác.
 • Trong trường hợp bên cung ứng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên thuê dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Nghĩa vụ:

 • Bên cung ứng dịch vụ thông tin và các tài liệu, phương tiện cần thiết thực hiện công việc, khi hai bên có thỏa thuận hoặc việc thực hiện công việc đòi hỏi.
 • Trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ theo thoả thuận.

Bên cung ứng dịch vụ:

        Quyền:

 • Yêu cầu bên thuê dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện.
 • Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên thuê dịch vụ, mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của bên thuê dịch vụ, nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho bên thuê dịch vụ, nhưng phải báo ngay cho bên thuê dịch vụ.
 • Yêu cầu bên thuê dịch vụ trả tiền dịch vụ.

Xem thêm : Có được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê khoán không ?

Nghĩa vụ:

 • Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và các thoả thuận khác.
 • Bảo quản và phải giao lại cho bên thuê dịch vụ tài liệu và phương tiện được giao sau khi hoàn thành công việc.
 • Không được giao cho người khác thực hiện thay công việc, nếu không có sự đồng ý của bên thuê dịch vụ.
 • Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong thời gian thực hiện công việc, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.
 • Báo ngay cho bên thuê dịch vụ về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không bảo đảm chất lượng để hoàn thành công việc.
 • Bồi thường thiệt hại cho bên thuê dịch vụ, nếu làm mất mát, hư hỏng tài liệu, phương tiện được giao hoặc tiết lộ bí mật thông tin.

Nếu bạn có thắc mắc liên quan đến quyền và nghĩa vụ hai bên, trong hợp đồng liên hệ trực tiếp đến văn phòng luật Oceanlaw để được chúng tôi tư vấn, nếu bạn có nhu cầu công bố nội dung đăng ký kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449