Công bố mỹ phẩm có cần thiết hay không?

0

Công bố lưu hành mỹ phẩm có cần thiết hay không? 1 trong các thủ tục hết sức quan trọng và cấp thiết của từng cơ sở sản xuất/kinh doanh mỹ phẩm. Tùy thuộc vào từng đơn vị sản xuất/kinh doanh mà thực hiện thủ tục: công bố lưu hành mỹ phẩm trong nước và/hoặc công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu. Chủ doanh nghiệp kinh doanh cần nắm bắt được những thủ tục này để thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi lưu thông sản phẩm của mình ra thị trường.

Tại sao cần phải được thực hiện thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm?

Công bố lưu hành mỹ phẩm là thủ tục pháp lý đầu tiên và bắt buộc đối với các doanh nghiệp sản xuất/kinh doanh mỹ phẩm. Mục đích của thủ tục này là để cơ quan quản lý Nhà nước có thể kiểm soát thành phần cấu tạo, công dụng của sản phẩm mỹ phẩm có thể gây nguy hại đến sức khỏe khách hàng hay không?

Tiến hành công bố lưu hành mỹ phẩm bao gồm có  thủ tục gì?

Đối với mỗi loại mỹ phẩm, tùy  vào sản xuất trong nước hay nhập khẩu mà thủ tục thực hiện công bố lưu hành mỹ phẩm là sẽ bao gồm những hồ sơ khác nhau:

Thủ tục công bố mỹ phẩm trong nước cần chuẩn bị tất cả những tờ giấy sau:

  • Bảng công thức thành phần (CA) sản phẩm;
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư của các nhà sản xuất có chức năng sản xuất mỹ phẩm (bản sao chứng thực ).
  • Phiếu công bố sản phẩm lập theo mẫu quy định.

Thủ tục công bố mỹ phẩm nhập khẩu phải chuẩn bị những hồ sơ sau:

  • Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm chuẩn bị theo mẫu quy định;
  • Bản chứng thực hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  • Giấy ủy quyền của xuất sản nhà hay chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhận chịu trách nhiệm cung cấp sản phẩm ra thị trường được làm thủ tục công bố tại Việt Nam;
  • Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền nước xuất xứ sản phẩm;
  • Bảng công thức thành phần (CA) sản phẩm.

Lưu ý: Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải tiến hành thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự trước khi lưu hành ở Việt Nam.

Tham khảo thêm:

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449