Tìm hiểu về Sở hữu trí tuệ trong TRIPS+

0

Tìm hiểu về Sở hữu trí tuệ trong TRIPS+

Hiệp định TRIPS thiết lập tiêu chuẩn tối thiểu đối với bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho tất cả Thành viên WTO bất kể mức độ phát triển. Đối với mỗi đối tượng sở hữu trí tuệ, Hiệp định TRIPS thiết lập tiêu chuẩn bảo hộ tối thiểu mà các nước thành viên phải tuân thủ. Nội dung của những tiêu chuẩn này là đối tượng được bảo hộ, đối tượng không được bảo hộ, quyền ( thời hạn bảo hộ tối thiểu), trường hợp ngoại lệ của những tiêu chuẩn bảo hộ tối thiểu
Hệ thống các văn bản pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ Việt Nam đã hoàn thiện và đáp ứng được đầy đủ yêu cầu của TRIPS cũng như các công ước quốc tế khác về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ví dụ Công ước Paris về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, Công ước Berna về bảo hộ quyền tác giả và các quyền liên quan, Công ước UPOV về bảo hộ giống cây trồng, và công ước khác.
Hiện nay, quy định về sở hữu trí tuệ của Việt Nam trong TRIPS+ đang từng bước thể hiện được cam kết nghiêm túc của Việt Nam khi gia nhập WTO. Khi so sánh với lĩnh vực khác thì các thủ tục hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ tại Việt Nam đã ngang bằng với chuẩn chúng của thế giới và không có sự khác biệt đáng kể nào.
Hiệu quả của việc thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của cơ quan chức năng có thẩm quyền đã được nâng cao một cách đáng kể. Đấy là sự thành quả của sự nỗ lực của các cơ quan có thẩm quyền ví dụ như Bộ khoa học và công nghệ, các sở khoa học và công nghệ, …
Đặc biệt, với sự kiện ra đời của ban chỉ đạo 389 về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của đầu năm 2014 thì hiệu quả của việc thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ được tăng lên rõ rệt.

>>> Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
>>> Quy chế sử dụng nhãn hiệu “Diệp Hạ Châu Cát Tiến”

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449