Tư vấn nhượng quyền trong kinh doanh là gì

0

Là hoạt động thương mại, trong đó hai bên, một là bên nhượng quyền, một là bên yêu cầu nhận quyền sẽ tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ với các điều kiện sau đây :

Việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo các tổ chức kinh doanh được bên nhượng quyền trong kinh doanh quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, các bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, quảng cáo cáo của bên nhượng quyền.

Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

Chúng tôi hãng luật Oceanlaw là một trong những hãng luật có thế mạnh trong vấn đề này,tư vấn tài chính cho doanh nghiệp, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn :

– Tư vấn và giúp khách hàng xây dựng chiến lược nhượng quyền và phát triển các quyền thương mại và khai thác công nghệ tại Việt nam, cũng như giúp khách hàng quản lý thực hiện chiến lược đó.

– Tư vấn về chính sách và pháp luật của Việt nam, những ưu đãi tài chính và điều kiện áp dụng đối với giao dịch nhượng quyền thương mại tại Việt nam; nghiên cứu và đề xuất phương án để thực hiện có hiệu quả các giao dịch này;

– Hỗ trợ, tư vấn về nội dung các tài liệu do khách hàng cung cấp;

Soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại và các tài liệu liên quan..

– Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước.

– Đại diện cho khách hàng đàm phán về hợp đồng và các giao dịch liên quan đến nhượng quyền thương mại.

Trên đây là sự tư vấn cùng dịch vụ của chúng tôi về nhượng quyền thương mại, Nếu có thắc mắc về vấn đề này liên hệ với chúng tôi. Bạn muốn đầu tư ra nước ngoài, muốn được hỗ trợ, Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong việc xác lập hồ sơ, làm việc với cơ quan nhà nước trong thời gian nhanh nhất.

 

Share.

About Author

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449